Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kuntoutusverkosto KUVE: Moniammatilliselle kuntoutukselle vahva asema sotessa ja maakunnissa

SOSTEn ja Kuntoutussäätiön koordinoima Kuntoutusverkosto (KUVE) haluaa vahvistaa monialaista näkemystä kuntoutuksesta. Kuntoutus ei ole pelkästään sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vaan esimerkiksi työllistymistä, koulutusta, vertaistukea ja osallistumista yhteiskuntaan ja sen eri toimintoihin elämänkulun eri vaiheissa.

KUVE toivoo kuntoutuksen tunnistamista omana ammattimaisena toimintanaan sitä koskevassa puitelaissa, jonka alle erillislainsäädäntö voitaisiin koota.

Tulevia maakuntia tulee KUVEn näkemyksen mukaan velvoittaa huolehtimaan kuntoutuksesta ja laajemmin maakunnan asukkaiden kuntoutumisesta. Kaikki kuntoutus ei tule siirtymään maakuntiin, vaan osa kuntoutuksesta tulee jatkossakin olemaan kuntien vastuulla.

Kela on tärkeä kuntoutuksen järjestäjä, tutkija ja kehittäjä. KUVE pitää tärkeänä Kelan valtakunnallisen roolin vahvistamista. Samoin työeläkeyhtiöiden roolia ja vastuuta työttömien työhön kuntoutumisesta tulee verkoston mielestä kasvattaa. Käytännössä tällä hetkellä ongelmana on mm. työttömien heikko ohjautuminen työeläkeyhtiöiden järjestämään kuntoutukseen. Työttömien kuntoutustarpeen tunnistaminen tulee tehdä valtakunnallisesti yhdenmukaisesti.

Kuntoutusjärjestelmän uudistamista pohditaan parhaillaan kuumeisesti STM:n asettamassa kuntoutusta uudistavassa komiteassa. Komitean toimikausi kestää 30.9.2017 asti.

Komitea järjestää tiistaina 9.5.2017 kuulemistilaisuuden, jossa tuodaan esiin näkemyksiä siitä, mitä komitean on syytä huomioida työstäessään kuntoutuksen kokonaisuudistusta. Kuntoutusverkosto (KUVE) osallistuu tilaisuuteen omalla kannanotollaan, jonka verkoston 40 järjestöedustajaa ovat allekirjoittaneet.

Lue lisää SOSTEn verkkosivuilta

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017