Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kuntoutusasiain neuvottelukunta päättää toimintansa lokakuussa

Etelä-Suomen alueelliset kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnat ovat lopettaneet toimintansa jo tämän vuoden alussa.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva kuntoutusasiain neuvottelukunta lopettaa toimintansa toimikauden päättyessä 1.10.2015. Kuntoutustoiminnan alueellinen yhteistyö on jatkossa tarkoitus toteuttaa valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain puitteissa, kerrotaan Aluehallintoviraston tiedotteessa.

Muutokset liittyvät työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltuun hallituksen esitykseen laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työvoiman palvelukeskuksissa hoidetaan jatkossa aiempaa tiiviimmin työvoimahallinnon ja sosiaalityön yhteistyötä, johon kuuluvat myös asiakasyhteistyön tehtävät.

Alueellisten kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikuntien tehtävänä on ollut mm. suunnitella, edistää ja seurata viranomaisten sekä muiden yhteisöjen ja laitosten yhteistyötä, käsitellä asiakasyhteistyötä koskevia tärkeitä kysymyksiä, järjestää ohjausta ja koulutusta sekä tukea ja ohjata paikallisten yhteistyöryhmien toimintaa. Uudessa laissa kunnilla ei ole enää velvoitetta perustaa asiakasyhteistyöryhmiä.

Tiedote Aluehallintoviraston verkkosivuilla. >>


Sisältö päivitetty 21.06.2016