Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Uudessa Kuntoutus-lehdessä työttömyysteema

Kuntoutus 3/2016 -numerossa pureudutaan työttömyysteemaan. Kaisa Räty valottaa väitöstyönsä tuloksiin perustuvassa katsauksessa ammatillisen aikuiskoulutuksen mahdollisuuksia ja haasteita. Osa opiskelijoista on työelämässä mukana olevia, täydennyskoulutusta hakevia ammattilaisia, kun taas kasvava osa koulutettavista on ilman ammatillista koulutusta olevia pitkäaikaistyöttömiä tai muuten haastavassa elämätilanteessa olevia. Täten opiskelu- ja työelämätaidot näissä ryhmissä ovat hyvin erilaiset.

Toinen numerossa julkaistava katsaus käsittelee työttömien ammatillisen kuntoutuksen tilaa. Tällä hetkellä kaikista osatyökykyisistä työttömistä yli 40 % on pitkäaikaistyöttöminä. Kuntoutuspalvelut ovat keskeisessä asemassa, kun puhutaan kyseisen ryhmän työllistymistä tukevista toimenpiteistä. Kuitenkin esimerkiksi TE-palvelussa on selvityksen mukaan tällä hetkellä rajalliset mahdollisuudet vastata työttömien ammatillisen kuntoutuksen palveluntarpeeseen.


Lue lisää

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017