Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kuntoutuksen ohjaajat lisätään ammattihenkilölakiin ja lähihoitajien kaksoisrekisteröintiä helpotetaan

Hallitus esittää täydennyksiä ammattihenkilölakiin. Jatkossa kuntoutuksen ohjaajat (AMK) sisällytettäisiin lakiin laillistettavina ammattihenkilöinä samalla tavoin kuin AMK-tutkinnon suorittaneet sosionomit ja geronomit. Lisäksi tehtäisiin muutoksia lähihoitajien kaksoisrekisteröintiin.

Voimassa olevassa laissa säädettyä siirtymäaikaa ehdotetaan jatkettavaksi 30.6.2018 asti. Näin kuntoutuksen ohjaajilla olisi riittävästi aikaa hakea ammatinharjoittamisoikeutta Valviralta. Siirtymäajan jatkamisella varmistettaisiin, että myös muiden sosiaalihuollon nimikesuojausta ja sosiaalihuollon laillistusta hakevien henkilöiden oikeudet turvataan hakemusten käsittelyn mahdollisissa viivästystilanteissa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

 

Lue koko uutinen STM:n sivuilta

 

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017