Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kelalta vietiin 30 miljoonaa – noin 17 000 kuntoutujaa karsiutuu pois

Kolmen viimeisen vuoden aikana valtionrahoitus Kelan harkinnanvaraisesta kuntoutuksesta on vähentynyt yli 30 miljoonaa euroa. Nyt Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen piiristä leikkuriin ovat joutuneet niin ikään harkinnanvaraisena järjestettävät sopeutumisvalmennuskurssit, jotka sopeuttavat sairauteen tai vammaan.

Kelan Osaamiskeskuksen kuntoutuspalveluiden johtaja Mikko Toivasen mukaan lakkauttamispäätökset ovat olleet haasteellisia.
– On yritetty käydä muutoksia läpi Kelan sisällön ja terveydenhuollon kanssa pohtien, millainen mahdollisuus terveydenhuollossa on vastata erityisesti näiden pienten ryhmien tarpeeseen.

Sekin on huomioitu, että entinen RAY:kin järjestää sopeutumisvalmennusta.
– On yritetty katsoa, että heillä on tietty osuus järjestettävänä, että ei olisi päällekkäisiä palveluita tarjolla, Toivanen jatkaa.

30 miljoonan euron säästön myötä harkinnanvaraisen kuntoutuksen kuntoutujamäärä laskee noin kolmanneksella. Ennen säästöjä kuntoutujia oli noin 45 000, säästöjen jälkeen noin 28 000. Tässä pelkästään Aslakin osuus on noin 13 000 kuntoutujaa.

Toivanen painottaa, etteivät määrärahaleikkaukset kohdistu kaikkeen kuntoutukseen.
– Harkinnanvaraisen kuntoutuksen ohellahan meillä on lakisääteiset kuntoutukset eli lääkinnällinen kuntoutus, kuntoutuspsykoterapia ja ammatillinen kuntoutus. Näitä ryhmiä muutos ei koske, Toivanen huomauttaa.

Lue koko juttu Ylen sivulta


Tutustu myös:

Alanko T, Karhula M, Piirainen A, Kröger T, Nikander R. (2017).  Kuntoutujan osallistaminen tavoitteenasettamisprosessiin ja tavoitteiden saavuttamisen arviointiin. Loppuraportti.
Raportissa selvitetään, miten voidaan edistää kuntoutujan osallistumista kuntoutuksen tavoitteiden asettamiseen. Sen lisäksi tarkastellaan kahden kuntoutujaryhmän yhtäläisyyksiä ja eroja tavoitetyöskentelyssä.

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017