Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Julkisten terveyspalveluiden valikoiman määrittely on käynnistynyt

Suomen julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaa määrittävä neuvosto on aloittanut työnsä. Lähiaikoina on luvassa ensimmäisiä suosituksia siitä, mitkä kuntoutus- ja hoitomenetelmät kuuluvat julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Asiasta kertoo Potilaan Lääkärilehti.

Linjausten perusteina ovat hoitomenetelmien vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannusvaikuttavuus sekä eettiset näkökohdat. Työn pohjana ovat muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kiireettömän hoidon kriteerit sekä Käypä hoito- ja Halo-suositukset.

Suositukset tulevat olemaan tiiviitä. Tiettyyn tautiin, sen diagnostiikkaan, hoitoon tai kuntoutukseen liittyvä asia joko kuuluu tai on kuulumatta suomalaiseen palveluvalikoimaan.

Lähde

Potilaan Lääkärilehti: Mitä sairauksia tulevaisuudessa hoidetaan julkisin varoin?


Sisältö päivitetty 21.06.2016