Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Julkaisu: Sovellusohje aikuisten mielenterveyden häiriöiden kuntoutukseen

Mielenterveysongelmat ovat yleinen kuntoutuksen tarpeen syy, vaikka kuntoutusta kohdennetaankin sairaushistoriasta riippumatta yhä enemmän toimintakyvyn tukemiseen.

Mielenterveyskuntoutusta järjestää tällä hetkellä monta toimijatahoa, kuten sosiaali- ja terveydenhuolto, eri vakuutusalan toimijat ja useat järjestöt. Kuntoutuksen kokonaisuudistusta suunnitteleva komitea on aloittanut työnsä syyskuussa 2016.

Työn tavoitteena on selkeyttää kuntoutuksesta vastaavien toimijoiden vastuunjakoa ja varmistaa, että asiakaslähtöinen kuntoutus toimii jatkossasaumattomasti. Uudistuksen tavoitteena on yhdenvertainen, kustannustehokas ja ohjattava järjestelmä, joka tukee ja vahvistaa kuntoutujaa elämän kaikissa tilanteissa.

Lue lisää Kuntoutussäätiön sivulta


Laukkala Tanja, Hintikka Jukka, Kiviniemi Päivi et al.
Sovellusohje aikuisten mielenterveyden häiriöiden kuntoutukseen. Hyvät kuntoutuskäytännöt vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yhteydessä.
Kuntoutussäätiön työselosteita 52, Helsinki 2017.


Sisältö päivitetty 20.12.2017