Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Julkaisu: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuminen lisää kansalaisten hyvinvointia

Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuminen vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen monella tavoin myönteisesti. Päihde- ja mielenterveysjärjestöistä etsitään ja saadaan kohtaamisia, jotka kaupungistumisen myötä ovat luonnollisina vähentyneet. Yksin asuvat ja erilaisia ongelmia kohtaavat ihmiset löytävät yhdessä tekemistä, jakamista sekä toistensa tukea. Vastaajat olivat kokeneet järjestöjen toimintoihin osallistumisen vaikuttaneen heidän hyvinvointiinsa ja elämänlaatuunsa merkittävästi.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) hyvinvointikyselyssä kartoitettiin kymmenen järjestön tavoittamien kansalaisten elämäntilannetta ja hyvinvointia. MIPA-kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 092 henkilöä.

Lue lisää A-Klinikkasäätiön sivuilta


Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet. Tuuli Pitkänen, Mirka Elovainio, Suvi Jokelainen ja Jouni Tourunen. A-klinikkasäätiön raporttisarja 65, 2017. 47 s.

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017