Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Järjestöt: Kuntoutuksen aseman jäsentäminen ja vahvistaminen keskeistä uudistustyössä

Kuntoutuksen uudistamiskomitean kuulemistilaisuus järjestettiin 9.5.2017. Kuntoutussäätiö on koonnut ja analysoinut SOSTEn jäsenjärjestöjen ja Kuntoutusverkosto KUVEssa mukana olevien tahojen kuntoutuskomitean kuulemistilaisuuteen tekemät kannanotot.

Lausuntoja saatiin kaiken kaikkiaan 24 kappaletta; valtakunnallisina järjestöinä 11 kansanterveys-, potilas- tai omaisjärjestöä, 5 ammattijärjestöä, 4 verkostoa tai yhteistyöyhdistystä, 2 kouluttajaa ja 1 yksityinen edunvalvontajärjestö. Potilasjärjestöjen edustamien ryhmien koko oli pienimmillään noin 800 ja suurimmillaan noin 400 000 ihmistä.

 

Uudistuksessa mahdollisuus kuntoutuksen aseman jäsentämiseen ja vahvistamiseen

Kuntoutuksen kokonaisuudistuksessa nähdään paljon mahdollisuuksia korjata monia nykyisen järjestelmän puutteita ja luoda hyvin integroitu, tehokas ja oikeudenmukainen kuntoutusjärjestelmä.

Järjestöjen kannanottojen mukaan uudistuksessa on mahdollisuus parantaa kuntoutuksen saatavuutta, oikea-aikaisuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi uudistukselta toivotaan kokonaisvaltaisuuden ja joustavuuden paranemista sekä osallisuuden vahvistumista. Kuntoutusmenetelmien kehittämiselle nähdään myös uudistuksessa tilaisuus.

Tämä edellyttäisi monia lainsäädännöllisiä, rahoituksellisia ja menetelmällisiä muutoksia ja kehittämistoimia. Keskeisiksi nousivat koko kuntoutuksen aseman jäsentäminen ja vahvistaminen, vastuiden selkiyttäminen ja yhteistyön tehostaminen.

 

Uhkana mm. monialaisen kuntoutusosaamisen heikkeneminen

Järjestöjen kannanotoista nähdään myös uhkia: järjestelmä hajautuu lisää ja monialaisen kuntoutusosaaminen heikkenee.  Lisäksi uhkana pidetään palveluohjauksen riittämättömyyttä ja alueellisen epätasa-arvon lisääntymistä.

Lausunnoissa kannettiin niin ikään huolta järjestöjen aseman mahdollisesta heikkenemisestä sekä palvelujen yhtiöittämisen seurauksista. Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan turvaamista pidetään myös uudistuksen yhteydessä tärkeänä.

 

Kuntoutuksen uudistamiskomitea saa työnsä valmiiksi syysuun loppuun mennessä

Kuntoutuksen uudistamiskomitean tehtävänä on arvioida lainsäädännön ja rahoituksen muutostarpeet sekä tehdä ehdotus uudistetuksi kuntoutusjärjestelmäksi ja sen edellyttämiksi säädösmuutoksiksi siten, että kuntoutuksesta vastaavien toimijoiden vastuunjako on selvä ja asiakaslähtöinen kuntoutus toimii saumattomasti.

Kuntoutuksen uudistamiskomiteassa on laaja edustus useista ministeriöistä, kuntoutuksen vastuutahoista, työmarkkinajärjestöistä, tutkimuslaitoksista, poliittisista puolueista ja kansalaisjärjestöistä. Puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Kari Välimäki. Kuntoutuksen uudistamiskomitean toimikausi on 1.9.2016 – 30.9.2017.

 

Lisätietoja järjestökannanottojen koosteesta: Mika Ala-Kauhaluoma, Kuntoutussäätiö

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017