Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Järjestöjen kokonaisvaltaiset kuntoutusketjut tulee liittää osaksi sote-uudistusta

Kuluvalla hallituskaudella tehdään sote-uudistukseen sovitettava kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus. SOSTE keräsi uudistusta valmistelevan komitean työn tueksi tietoa järjestöjen tekemän kuntoutuksen toteutumisesta.

Kuntoutusta tarjoavat järjestöt lukuina

  • Kuntoutuspalveluita tarjoavista järjestöistä 84 % tuottavat palvelut itse, 8 % omistamansa yhtiön kautta ja 8 % sekä itse että yhtiönsä kautta.
  • Sekä avo- että laitoskuntoutusta tuottavia järjestöjä on 74 %, vain avokuntoutusta tuottavia on 16 % ja vain laitoskuntoutusta tuottavia on 10 %.
  • Keskeisin kuntoutuspalvelujen rahoittaja STEA 69 %:lla, Kela 44 %:lla, asiakas itse 13 %:lla ja erikoissairaanhoito 13 %:lla.

Suomen kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen kokonaisuus muodostuu useista osajärjestelmistä. Sosten mukaan järjestöjen monipuolinen toiminta tulisi liittää osaksi hoito- ja kuntoutusketjuja, jolloin palvelujärjestelmän tehokkuus lisääntyy. Myös järjestöjen erityinen rooli kuntoutumisen asiantuntijoina, vertaistukijoina ja kehittäjinä tulee tunnistaa ja turvata niiden toimintaedellytykset.

 

Kuntoutuspalveluiden hoitoketjut eivät ole saumattomat

Selvä enemmistö, eli 84 prosenttia kyselyyn vastanneissa tunnistaa ongelmakohtia kuntoutuksen liittymisessä asiakkaan palvelujen kokonaisprosessiin. Ongelmana ovat esimerkiksi järjestelmän monimutkaisuus ja pirstaleisuus, kuntoutussuunnitelmiin, -aikatauluihin, ja – standardeihin ja liittyvät puutteet sekä palveluiden yhteensovittamisen vaikeudet ja alueelliset erot.

Kyselyyn vastasi 39 kuntoutuspalveluja tuottavaa jäsenjärjestöä. Tutustu SOSTEn kuntoutuskyselyraporttiin.

 

Lue lisää SOSTEn sivulta


Sisältö päivitetty 20.12.2017