Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Hallitus panostaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn

Hallituksen puoliväliriihessä tehtiin monia erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä linjauksia. Hallitusohjelman tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Tavoitteena on lisäksi vähentää koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten (NEET) määrää ja koulutuksen keskeytymistä sekä edistää nuorten työllistymistä.

 

Hallituksen nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liityviä toimia

–  Selvitetään Kelan ammatillisen kuntoutuksen kriteerien muutostarpeita siten, että nuoret, joilla on vakavia toimintakyvyn ongelmia, pääsisivät näiden palvelujen piiriin nykyistä joustavammin. Selvitys tehdään osana kuntoutusjärjestelmää koskevaa TEAS‐hanketta.

–  Turvataan koulutustakuu eli toisen asteen koulutuspaikka jokaiselle peruskoulun päättäneelle. Vähennetään ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä ammatillisen koulutuksen reformin tuomin uusin työkaluin.

– Vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden koulutuspolkuja ja ohjausta.

–  Opinnollistetaan työpajatoimintaa siten, että työpajoja voidaan hyödyntää nykyistä monipuolisemmin osaamisen hankkimista tukevana oppimisympäristönä ja oppimisen tukipalveluna

–  Vakiinnutetaan ohjaamoiden toiminta. Tehostetaan, selkiytetaään ja kootaan yhteen nuorille tarkoitettuja ohjaus-, sosiaali-, terveys-, työvoima- ja nuorisopalveluita ja lyhennetään palveluprosessien kestoa.

–  Turvataan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen (harrastustakuu). Harrastustakuulla ehkäistään ylisukupolvista syrjäytymistä, vahvistetaan lasten ja nuorten itsetuntoa, tuetaan oppimista ja parannetaan koulussa viihtymistä. Harrastustakuu vaatii valtion, kuntien, koulujen, kolmannen sektorin ja kotien tiivistä yhteistyötä.

–  Tuetaan ja levitetään viranomaisten sekä lasten ja nuorten parissa toimivien järjestöjen yhteistyöhön perustuvia syrjäytymistä ennalta ehkäiseviä toimintamalleja ja käytäntöjä

Lue lisää nuorten syrjäytymistä koskevista toimenpiteistä

 

Työllistämistä tukevia kokeiluja jatketaan

Työllisyyttä edistetään muun muassa helpottamalla alueellista liikkumista työn perässä, tukemalla positiivista rakennemuutosta ja parantamalla työttömien mahdollisuuksia harjoittaa yritystoimintaa.

Työllistämistä tukevia kokeiluja jatketaan ja heikossa työmarkkina asemassa oleville työnhakijoille hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta uudenlaisia monialaisia palvelukonsepteja.

Lisätietoja hallituksen linjaamista työllisyystoimista

 

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017