Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Hallituksen tuore esitys laajentaa kuntoutuspalveluiden tarjontaa sote-keskuksissa – lähtökohtana lääkinnällinen kuntoutus

Hallituksen esitys valinnanvapauslaista julkaistiin 9.5.2017. Esityksen mukaan sote-keskuksiin on tulossa ennakoitua laajempi kuntoutuspalveluiden tarjonta. Hallituksen esitys nojaa lääkinnällisen kuntoutuksen näkökulmaan. Sote-keskuksissa olisivat tarjolla yleislääketieteen alaan kuuluvat kuntoutusneuvonta ja -ohjaus, toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi sekä muut kuin yksilöllisesti sovitettavat apuvälineet.

Lisäksi hallitus ehdottaa sote-keskuksiin aiempia esityksiä ja Brommelsin työryhmän raporttia monipuolisemmat sosiaalihuollon palvelut. Näitä ovat muun muassa mielenterveys- ja päihdetyön ohjaus ja neuvonta sekä enintään kolmen kuukauden mittainen sosiaaliohjaus.

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitusen mielestä on hyvä, että sote-keskuksiin tulevia kuntoutuspalveluita on laajennettu aiemmista esityksistä.

”Mikäli sote-keskuksiin saadaan hallituksen esityksessä kaavailtu laaja ja monialainen kuntoutusalan osaaminen ja palvelut, voi kuntoutujien asema merkittävästi parantua ja yhteiskunta säästää. Tämä edellyttää ammattiosaamista niin toiminta- kuin työkyvynkin sektoreilta, sekä ymmärrystä monitahoisesta kuntoutusjärjestelmästä, etuuksista ja palveluista, jotka kuntoutujille ovat tarjolla”, Kuitunen sanoo.

Kuitunen kuitenkin hämmästelee lääkinnällisen kuntoutuksen painotusta: ”Hallituksen esityksessä mainitaan työkyky, mutta ammatillisesta tai työkykyä muutoin parantavasta kuntoutuksesta ei ole mainintaa. Myös sosiaalinen kuntoutus puuttuu sote-keskusten palveluvalikoimasta. Työkyvyn parantamiseen tarvitaan usein lääketieteellistä osaamista mutta myös ymmärrystä työssä jatkamista ja työhön pääsemistä edistävistä sosiaalisista tekijöistä”.

Soile Kuitusen mielestä olisi tärkeää, että sote-keskuksissa olisi riittävä työ- ja toimintakyvyn osaaminen, kuntoutusjärjestelmän ja etuuksien tuntemus sekä kyky integroida asiakkaan tavoitteisiin nähden tarkoituksenmukaiset ja vaikuttavat palvelut. Asiakas voisi asiakassetelillä myös valita itse haluamansa palvelutuottajan, saatuaan ensin ohjausta, tukea ja apua sote-keskuksesta. Kaikista haastavimmassa asemassa olevat ja erityistason terveydenhuollon osaamista vaativat kuntoutujat ohjautuisivat kuten on esitetty maakunnan liikelaitokseen.

Laaja-alaista työhön kuntoutumisen ja kuntoutusjärjestelmän tuntemusta on Suomessa muun muassa työkykykoordinaattoreilla, joita on koulutettu osana Sipilän hallituksen kärkihanketta. He voisivat toimia yhtenä työhön kuntoutumisen asiantuntijaryhmänä myös tulevissa sote-keskuksissa. Myös ammattikorkeakouluista valmistuvien kuntoutusohjaajien osaamista olisi tärkeää hyödyntää sote-keskuksissa.

Julkaistu myös Kuntoutussäätiön sivuilla 9.5.2017

Tutustu hallituksen esitykseen

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017