Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

GAS-menetelmästä apua kuntoutujien kuntoutusmotivaatioon

Kelan työpaperissa selvitetään, miten Goal Attainment Scaling (GAS) -koulutetut kuntoutusammattilaiset käyttävät menetelmää. Tutkimuksen aineisto koottiin GAS-koulutukseen osallistuneille kuntoutusammattilaisille kohdennetulla sähköisellä kyselyllä ja GAS-kouluttajien haastatteluilla.  Kyselyyn vastanneista kuntoutusammattilaisista yli puolet koki menetelmän parantaneen kuntoutujien kuntoutusmotivaatiota.

GAS on tavoiteasetannan menetelmä, jonka avulla pyritään ottamaan asiakkaan arki kuntoutuksen lähtökohdaksi. GAS-koulutusta avokuntoutuksen ammattihenkilöille on toteutettu 15 ammattikorkeakoulussa eri puolilla Suomea vuodesta 2011 alkaen.

Lähde

Sallinen M, Bärlund E, Koivuniemi M, Heinonen. Kohti yhteisiä tavoitteita. GAS-koulutuksen arviointihankkeen loppuraportti. Kela 2015. Työpapereita 79.


Sisältö päivitetty 01.06.2016