Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Eläketurvakeskuksen tutkimus: Ammattilaisten parempi yhteistyö auttaa osatyökykyisiä työhön

Työuria voitaisiin pidentää tukemalla nykyistä paremmin osatyökyisten kuntoutumista takaisin työhön. Haasteita aiheuttaa kuitenkin se, että vastuu kuntoutuksesta jakautuu lukuisille toimijoille.

Eläketurvakeskuksen (ETK) julkaisemassa tutkimuksessa selvitettiin, miten osatyökykyisten työhön paluun tukemiseen osallistuvat ammattilaiset kokevat eri toimijoiden välisen yhteistyön, tiedonkulun ja vastuunjaon.

Tutkimuksessa haastateltiin kaikkiaan 24:ää työkykyasioiden ammattilaista pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Savossa. Haastattelut osoittivat, että viimeaikaiset lakiuudistukset ovat parantaneet yhteistyötä työkykyongelmien hallinnassa. Työsuhteisten henkilöiden työkykyongelmia voidaan auttaa aiempaa varhemmin, mikä parantaa tuloksia.

Hankalinta on palvella työttömiä osatyökykyisiä, jotka jäävät vaille työterveyshuollon palveluita. Jos työkykyongelmainen on yhtä aikaa TE-toimiston, työeläkelaitoksen ja kenties vielä Kelan asiakas, toipuminen työhön voi vaikeutua eri organisaatioiden vastuunjakoon liittyvien seikkojen vuoksi.

Vastuunjako työkyvyn hallinnassa jakautuu lukuisille tahoille. Henkilön työhön paluun tukemiseen voivat osallistua työterveyshuolto, työpaikkojen henkilöstöhallinto, työeläkelaitokset, Kela, kuntoutuksen palveluntuottajat, erikoissairaanhoito sekä TE-toimistot ja työelämän palvelukeskukset.

Haastateltavat antoivat muitakin ideoita yhteistyön parantamiseksi. Yhtenä tärkeimmistä nähtiin lisätä asiakkaiden yksilöllisiä tukihenkilöitä, joilla olisi pitkäkestoinen kokonaisvastuu kuntoutumisen ja työhön paluun prosessista. Lisäksi toivottiin koulutusta osatyökykyisten palveluista etenkin lääkäreille.

Tiedote ja tutkimus Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla. >>


Sisältö päivitetty 01.06.2016