Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Budjettiriihi: Korotus kuntoutusrahaan, nuorille mahdollisuus ammatillisen kuntoutuksen palveluihin ilman sairausdiagnoosia

Hallitus sopi budjettiriihessä 31. elokuuta tukitoimista lapsiperheille ja ihmisten syrjäytymisen vähentämiseksi. Myös terveysalan kasvua halutaan edistää. Nämä sisällytetään hallituksen ensi vuoden talousarvioesitykseen, joka annetaan eduskunnalle syyskuussa.

 

Eriarvoisuuden torjuntaan tukea
Vähimmäismääräisiä päivärahoja korotetaan niin, että päiväraha olisi kaikissa tilanteissa nettona riittävän suuri, jotta tuensaajan ei tarvitsisi turvautua perustoimeentulotukeen. Korotus koskee vanhempainpäivärahoja, kuntoutusrahaa, sairauspäiväraa ja erityishoitorahaa eli kaikkien näiden päivärahojen vähimmäismäärää korotetaan.

Hallitus aikoo esittää, että takuueläkkeen korotukseen kohdennetaan jo kehyksissä päätettyjen 10 miljoonan euron lisäksi 8 miljoonaa euroa. Tällöin takuueläke nousisi arviolta 15 euroa kuukaudessa. Korotus koskee myös nuorten kuntoutusrahaa sekä ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaa kuntoutuksen vähimmäismäärää.

 

Nuorten syrjäytymistä halutaan vähentää
Nuorisotyöttömyyttä halutaan vähentää eri hallinnonalojen yhteisin toimin.  Jatkossa nuoren on mahdollista saada tarvitsemiaan ammatillisen kuntoutuksen palveluita ilman sairausdiagnoosia, jos hänen toimintakykynsä on selvästi alentunut.

Muutoksella tuetaan vaikeassa asemassa olevien nuorten opiskelua ja työllistymistä. Samalla työskentelytapoja uudistetaan niin, että nuorille voidaan antaa enemmän henkilökohtaista tukea ja valmennusta.

 

Lue koko tiedote STM:n sivuilta

 

Tutustu myös TEM:n talousarvioesitykseen

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017