Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Asiakasmaksujen lainsäädäntö uudistetaan

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntö ja laatia luonnos hallituksen esityksestä uudeksi asiakasmaksulainsäädännöksi.

Kokonaisuudistus on tarpeen, koska asiakasmaksulainsäädäntö on vanhentunutta. Uudistuksessa otetaan huomioon sote-uudistuksen tavoitteet, uuden asiakasmaksujärjestelmän on tuettava asiakkaiden omaa vastuunottoa ja sote-uudistuksen tavoitteita kustannussäästöistä. Asiakasmaksuja ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti korottaa. Uudessa lainsäädännössä on tarkoitus säätää maksujen tasapainoisesta suhteesta saatuun palveluun ja henkilön maksukykyyn sekä kohtuullisuudesta sote-palveluissa.

Työryhmän toimikausi on 15.2.2017 – 31.12.2017. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätkaudella 2018 ja muutokset tulisivat voimaan 1.1.2019.

 

Lue lisää STM:n sivuilta

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017