Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Yhteisömedia – kuntoutumisen tarinat eläväksi

Yhteisömediamme kokoaa yhteen kuntoutumisen tarinoita. Kuntoutumisesta kertovat niin asiantuntijat ja tutkijat kuin palveluiden tuottajat ja työ- ja toimintakykyään parantavat ihmiset itse. Julkaisemme uusia kuntoutumisen tarinoita vuoden 2021 aikana.

OPI IISISTI -ryhmässä saa voimaa vertaistuesta

Haastatteluun tekstiä varten osallistuivat kaikki vuoden 2022 viimeisen OPI IISISTI -ryhmän osallistujat.

Pieneen huoneeseen valuu hyvään tahtiin osallistujia Kuntoutussäätiön kokoustilasta, jossa OPI IISISTI -ryhmä on kokoontunut toiseksi viimeistä kertaa. Pirteä puheensorina täyttää tilan hetkessä. Kahden ja puolen tunnin ryhmäkerta oli sujunut jälleen kuin siivillä.

– Kun kuulin, että kerrat on aina kaksi ja puoli tuntia ajattelin ensin, että miten sen oikein jaksaa. Tosi hyvin on jaksanut ja monesti tuntuu, että juttua riittäisi pidemmäksikin aikaa!

Lähimuotoisena järjestettävät OPI-IISISTI- ja etänä pidettävät OPPI-ryhmät ovat jatkoa vuosina 2014-2018 NUTTU-hankkeessa kehitetyille ryhmille. Hankkeen ryhmien tavoitteena oli tukea oppimisessa ja mielenterveydessä vaikeuksia kokevien nuorten työ- ja opiskeluvalmiuksia.

OPI IISISTI- ja OPPI-ryhmät ryhmät kuuluvat tätä nykyä STEA:n rahoittamaan toimintaan yhtenä matalan kynnyksen tukimuotona. Ryhmiä järjestetään aina keväisin ja syksyisin. Ryhmät ovat matalan kynnyksen ryhmiä ja niillä on vain muutamia kriteereitä: osallistujan tulee olla vähintään 16-vuotias ja kiinnostunut ryhmämuotoisesta toiminnasta oman oppimisen tukemiseksi. Ryhmät ovat keskustelevia, joten ryhmästä hyötymiseksi osallistujalla on hyvä olla myös riittävä suomen kielen taito. Osallistujalla ei tarvitse olla diagnoosia, vaan oma kokemus tai tieto vaikeudesta riittää.

Ryhmämuotoinen tuki auttaa osallistujia kokonaisvaltaisesti

Ryhmämuotoinen tuki on vaikuttavaa ja hyödyllistä oppimisen ja mielenterveyden haasteisiin. Sitä voitaisiin hyödyntää palveluissa paljon nykyistä enemmän.

Toinen OPI IISISTI -ryhmän vetäjistä, Minna Parkkila, pohtii, kuinka haaste näiden ryhmien tarjoamisessa on sen vaatima erilainen työote ja tapaamisiin valmistautuminen. Se vaatii ammattilaiselta toisenlaista osaamista ja asennoitumista kuin yksilöllistä tukea tarjotessa. Myös osallistujien kynnys lähteä mukaan ryhmämuotoiseen toimintaan voi olla suurempi.

Ryhmämuotoisessa toiminnassa on kuitenkin paljon positiivisia puolia. Parkkila kuvailee, kuinka toiminta voi tarjota kokemusten jakamisen ja yhteisten keskustelujen myötä paljon sellaista, mitä ei ole mahdollista saada vain kahden ammattilaisen kanssa. Monelle jo se, että kuulee, ettei ole ainoa, jolle oppiminen on vaikeaa, on itsetunnon ja itseen suhtautumisen kannalta ollut tärkeä kokemus.

Tämä on myös haastatellun ryhmän osallistujien kokemus.

– Ryhmään osallistuminen on auttanut normalisoimaan omia vaikeuksia. On vähemmän synkkä fiilis niistä. Oma suhtautuminen ja näkökulma niihin on muuttunut.

Ryhmämuotoinen tuki on tutkitusti vaikuttavaa ja hyödyllistä oppimisen ja mielenterveyden haasteisiin. Sekä OPI IISISTI -ryhmän ohjaajat että entiset osallistujat kannustavat kaikkia haasteiden kanssa painivia hakemaan rohkeasti mukaan.

Psykologi tekee osallistujille alkuhaastattelut aina ennen uuden ryhmän alkua. Tässä käydään läpi osallistujan taustaa, oppimishistoriaa, elämäntilannetta ja hyvinvointia.  Alkuhaastattelussa kerrotaan ryhmän toimintaperiaatteista, keskustellaan osallistujan tavoitteista ryhmälle ja siitä, onko ryhmään osallistuminen ja sitoutuminen mahdollista esimerkiksi omien aikataulujen puolesta. Ryhmät tapaavat päiväaikaan kerran viikossa. Luottamuksellisen ilmapiirin muodostumiseksi on tärkeää, että osallistujat sitoutuvat ryhmässä käymiseen. Yhteen ryhmään valitaan noin 10 osallistujaa.

OPI IISISTI-ryhmää varten varataan aina oma rauhallinen tila, ja tapaamisilla on myös tauon aikana pientä tarjottavaa. Ryhmän ensimmäinen tapaaminen on aina pitkälti suunniteltu ammattilaisten toimesta tietyn kaavan mukaiseksi. Osallistujat pääsevät halutessaan vaikuttamaan tulevien kertojen teemoihin. Varsinainen sisältöjen suunnittelu tehdään ohjaajien toimesta yhdessä asiakkaiden kanssa valittujen aihealueiden mukaan. Ohjaajapari käy läpi joka ryhmäkerralle huomioitavia asioita ja sopii työnjaosta ennen seuraavaa tapaamista. Aihepiirit ovat heille tuttuja, sillä ohjaajina toimii aina kaksi oppimisvaikeuksiin perehtynyttä psykologia tai neuropsykologia.

Ryhmän muodostuminen

Haastatellun ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta on ilo seurata ulkopuolisen roolissa. Osallistujat nauravat ja pohtivat vastauksia kysymyksiin yhdessä. Lämmön ja luottamuksen ihmisten välillä aistii. Ryhmä on hitsautunut hyvin yhteen ja juuri vertaistuen merkitystä korostetaan positiivisena ja motivoivana elementtinä. Tapaamiskerroille osallistuminen on ollut helppoa, kun tila on turvallinen.

– Me saatiin luoda itse tän ryhmän säännöt. Sekin on tehnyt sitoutumisesta helpompaa. Oli kiva, että meitä osallistettiin.

Tämän ryhmän säännöissä on erikseen sovittu, että ei haittaa, jos joltakulta osallistujalta jää yksittäinen tapaamiskerta välistä. Tällaiset käytännölliset säännöt luovat joustoa, lisäävät luottamusta ja vahvistavat myös yksilötasolla itsevarmuutta. Seuraavalle tapaamiskerralle uskaltaa aina tulla, vaikka edellinen olisikin jäänyt välistä, kun tietää, ettei kukaan suutu siitä.

Ryhmätapaamisten aikana osallistujat voivat käyttää erilaisia keskittymistä helpottavia apuvälineitä, kuten stressipalloja tai aktiivisuustyynyjä.

Osallistujat toteavat vertaistuen ja muutenkin muiden osallistujien olleen OPI IISISTI -ryhmän parasta antia. Myös ryhmän ohjaajat saavat heiltä kiitosta ja kauniita sanoja tavasta kohdata osallistujat ja taidostaan ottaa rakentavaakin palautetta vastaan. Ohjaus ja jokaisen tapaamiskerran teemat tuovat struktuuria myös vertaistuelle. Aina on tiedossa, miltä kulmalta asioita kullakin kerralla tarkastellaan, vaikka välillä keskustelu saattaakin rönsyillä. Myös tapaamiskerroilla käytetyt materiaalit saavat kehuja. Ohjelmasisällöistä eräs osallistuja nostaa erityisesti esiin kerran, jolloin he käyttivät luovia menetelmiä yhdessä:

– Mä tykkäsin, kun me askarreltiin. Me askarreltiin omat itsetuntomme!

Näkymiä uudelle toimintavuodelle

OPI IISISTI- ja OPPI-ryhmät jatkuvat tuttuun tapaan myös vuonna 2023. Ryhmistä kiinnostuneiden haastattelut alkavat alkuvuoden aikana. Sekä kevään että syksyn ryhmissä on vielä hyvin tilaa.

Haastatellun OPI IISISTI -ryhmän osallistujat kannustavat jokaista, joka pohtii ryhmään osallistumista, hakemaan mukaan. He kertovat saaneensa ryhmästä ennen kaikkea apua, tukea ja keinoja arjen- ja elämänhallintaan. Osallistujista on ollut tärkeää, että ryhmäkerroilla on painotettu mielenterveysteemoja ja jaksamista, koska ne koskettavat kaikkia.

– Kannattaa tulla, vaikka aiheet ei ensilukemalta tuntuisi sellaiselta, mihin tarvitsisi apua. Aina löytyy uusia tapoja linkittää niitä omaan tilanteeseen.

Ohjaajat Minna Parkkila, Kirsi Dorsman ja Johanna Stenberg odottavat jo innolla vuoden ensimmäisten ryhmien alkamista ja sitä, millaisiksi ne muodostuvatkaan!

 

Käy lukemassa lisää OPI IISISTI-ryhmästä lisää tämän linkin kautta: https://kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki/tukea/opi-iisisti-tukiryhma/

Ja hae mukaan 2023 OPI IISISTI -ryhmiin tämän linkin kautta: https://kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki/tukea/


Kirjoittaja

Anni Hausen

Haastateltu

Minna Parkkila

2022 OPI IISISTI -ryhmä

Kuvat

PexelsKommentoi artikkelia