Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Yhteisömedia – kuntoutumisen tarinat eläväksi

Yhteisömediamme kokoaa yhteen kuntoutumisen tarinoita. Kuntoutumisesta kertovat niin asiantuntijat ja tutkijat kuin palveluiden tuottajat ja työ- ja toimintakykyään parantavat ihmiset itse. Julkaisemme uusia kuntoutumisen tarinoita vuoden 2021 aikana.

”Digiä voi opetella digisti”

 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ja JHL-opiston yhteishanke, Avustaen digiin, syntyi koronapandemian herättämään tarpeeseen tukea yhteiskunnallisessa digiloikassa sosiaali- ja terveysalan osaajia. 2020 oli koronan vuoksi muutoksen vuosi työelämälle kaikilla sektoreilla, myös sosiaalialalla. Palveluita oli muovattava nopealla tahdilla saavutettaviksi tilanteessa, jossa fyysistä kanssakäymistä oli rajoitettava.

Palveluiden kehittäminen sähköiseen suuntaan oli välttämättömyys, mutta nopea digiloikka toi mukanaan myös uudenlaisia haasteita palveluiden käyttäjille. Pandemian myötä muun muassa henkilökohtaista avun asiakkaiden palveluntarpeet muuttuivat. Monet henkilökohtaisen avun piirissä olevat asiakkaat eivät kykene esimerkiksi fyysisten rajoitustensa vuoksi käyttämään asiointiin tarvittavia laitteita.

Avustaen Digiin -hankkeen tavoitteisiin kuuluu henkilökohtaisten avustajien työhön liittyvien digitaalisten taitojen ja valmiuksien sekä henkilökohtaisten avustajien työmarkkina-aseman parantaminen.

Henkilökohtainen avustaja on asiakkaan tukena myös sähköisissä ympäristöissä

Avustaen digiin -hanketta luodessa nähtiin selvästi, että asiakkaiden elämänlaatuun vaikuttaa merkittävästi henkilökohtaisten avustajien digivalmiuksien kohentuminen. Piti löytää keinoja, joilla tukea ja kehittää työntekijöiden digitaitoja työhön vaadittavalle tasolle. Näin myös asiakkaiden digitaalinen yhdenvertaisuus lisääntyisi ja vammaisten mahdollisuus osallistua esteettömästi yhteiskuntaan mahdollistuisi tehokkaammin. Tämä kokonaisuus vaati nopeaa oppimiskykyä, joustavuutta ja sinnikkyyttä kaikilta osapuolilta.

Hankkeen alussa henkilökohtaisten avustajien ammatillisia digiosaamisen tarpeita kartoitettiin ja tietoa kerättiin niin avustajilta, henkilökohtaisen avun asiakkailta kuin palveluntuottajilta. Saadun tiedon pohjalta luotiin sisältö koulutuspilotti-malliin, jota hankkeen aikana kehitettiin.

Avustaen Digiin -hankkeen projektiasiantuntija Anna Hokkanen kertoo tästä mallista:

– Hankkeessa on pystytty tuottamaan koulutusmalli, jossa on mallinnettu, kuinka ”digiä voi opetella digisti”.  Koulutusmalli edellyttää itseohjautuvuutta, mutta mahdollistaa oppimisen aikaan ja paikkaan sitomattomasti. […] Hankkeessa syntynyt avoin oppimisympäristö sekä osaamismerkit ovat pysyvä rakenne tulevaisuuteen. Osaamismerkistön avulla on mahdollistettu osallistujille taitojen vahvistaminen ja jatkuvaan oppimiseen innostaminen, näillä elementeillä on merkittävä rooli tämän ajan työelämässä.

Osaamismerkit ovat hauskoja suorittaa ja opettavat hyödyllisiä taitoja

Perusteellisen suunnittelutyön tuloksena hankkeessa syntyi Henkilökohtaisen avun digitaidot -päämerkki. Päämerkin saa suorittamalla perusmerkit kuudelta eri osa-alueelta: digiyhdenvertaisuuden edistäjän, työelämäosaajan, digiturvataitajan, mediaosaajan ja työhyvinvointitaitajan kokonaisuuksista. Näiden lisäksi päämerkkiin kuuluu valtakunnallisen digitaitomerkistön Perusosaaja-merkki. Tässä yhdistelmässä tavoiteltiin konseptia, jossa perustaitoja laajentamalla ammattialakohtaisesti, olisi mahdollista luoda uudentyyppinen koulutusmalli vastaamaan alasta riippumatta tehtäväkohtaisia työelämä- ja digitaitotarpeita.

– Yhteiskunnallisesti on ollut tärkeä luoda ammatillisen täydennyskoulutuksen malli, jossa laaja-alaisen kartoitustyön pohjalta on kohdennettu osaamisperustaisuus vastaamaan ammattialakohtaisia työelämän tarpeita. Työelämä- ja digitaitojen vahvistamisen avulla tarjotaan mahdollisuus jatkuvan oppimiseen, koulutustaustoista riippumatta.

Henkilökohtaisen avun digitaidot -osaamismerkkien avulla suorittaja oppii yleishyödyllisiä taitoja muun muassa erilaisten laitteiden käyttöön, itsensä johtamiseen, informaatiovaikuttamiseen, tietosuojaan ja verkkovuorovaikutukseen liittyen.

Osaamismerkit olivat konseptina hankkeen henkilöstölle entuudestaan tuttuja. Hokkanen näkee osaamismerkeissä monia positiivisia ja yksilöä tukevia puolia:

– Osaamismerkeillä on pelillinen ominaisuus. Niiden avulla henkilön osaamisesta tulee näkyvää, jolloin se linkittyy sosiaaliseen yhteyteen. Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan, jolloin sillä voi olla yksilötasolla voimauttavakin kokemus.

Vaikka Avustaen digiin -hankkeen Henkilökohtaisen avun digitaidot -koontimerkki on luotu juuri henkilökohtaisen avustajan työnkuvaa ajatellen, sai merkkikokonaisuutta suorittaa kuka tahansa. Riitti halu kehittää omia digitaitojaan. Hanketta esiteltiin muun muassa Kuntoutussäätiön Digipajalla. Esittelyn jälkeen merkistöä pääsi suorittamaan pienryhmä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita ja ohjaajia. Merkkien suorittajat pitivät niitä hyödyllisenä alastaan tai työllistymistavoitteistaan riippumatta. Osaamismerkit opettivat suorittajille yleishyödyllisiä taitoja niin arjen digitaitojen kuin esimerkiksi työnhaun kannalta.

– Opin uutta esimerkiksi työehtosopimuksista. En ollut ajatellut niiden tärkeyttä aikaisemmin juurikaan.

– Monia merkeistä oli hauska suorittaa, kun ne sai pelaamalla vaikka jotain peliä tai tekemällä testin. Se Trollitehdas-juttu oli esimerkiksi tosi kiinnostava.

 

Avustaen digiin -hankkeen tuloksista tiedotetaan toukokuussa

Hanke on mahdollistanut henkilökohtaisten avustajien työhön liittyvien taitojen vahvistumisen lisäksi avustajan työstä kiinnostuneille lisätä tietoa ja osaamista avustajan työn elementeistä.

Avustaen digiin on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ja JHL-opiston yhteishanke, jota rahoittaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke on osa Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanke päättyy vuoteen 2023.

Avustaen Digiin -hankkeen tulosjulkistusseminaari pidetään 17.5.2023 JHL-talossa Helsingissä. Maksuttomassa seminaarissa on mahdollisuus päästä kuulemaan niin hankkeen tuloksista kuin sosiaali- ja terveysalaan liittyvistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Keskustelussa kantavana teemana on digitaitojen merkitys ja mahdollisuudet työelämässä.

 

Hankkeesta voi lukea lisää ja seminaariin voi ilmoittautua mukaan Avustaen Digiin -hankkeen sivuilta: https://www.avustaendigiin.fi/

 


Teksti

Anni Hausen

Haastateltu

Anna HokkanenKommentoi artikkelia