Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Yli 50-vuotiaiden valmius jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon työssä

Sosiaali-  ja terveysalan valtakunnalliseen henkilöstön työoloja ja hyvinvointia kartoittavaan kyselyyn vuonna 2005 vastasi 2870 alalla toimivaa henkilöä (66,8 % lomakkeen saaneista). Vastaajista 921 oli 50- vuotiaita tai sitä vanhempia ja heistä 698 toimi välittömässä asiakas- tai potilastyössä. Näistä 279 (40 %) ilmoitti olevansa valmiita jatkamaan kokopäiväisesti työssään, vaikka heidän työnsä olisi muutenkin turvattu. Jatkamisvalmius oli voimakkaimmin yhteydessä hyviksi arvioituihin etenemismahdollisuuksiin (OR 3.9), työyhteisön toimivuuteen (OR 3.5), mahdollisuuksiin sovittaa yhteen työ ja muu elämä (OR 3.4)  ja tyytyväisyyteen organisaation johtamistapaan (OR 3.0). Etenemismahdollisuuksien yhteys valmiuteen jatkaa työssä ei ole noussut esille näin selvästi aiemmin tehdyissä tutkimuksissa. Sen merkitystä työssä jatkamisen kannalta on näin syytä selvittää tarkemmin.

Laine M., Laakso S. & Wickström G. Yli 50- vuotiaiden valmius jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon työssä. Julkaisussa Työelämän tutkimus 1/2010, 3-12.

Tutustu lehteen Työelämän tutkimusyhdistys  ry:n sivuilla »

Lehti on saatavilla Kuntoutussäätiön kirjastosta »


Sisältö päivitetty 26.05.2017