Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Viiden vuoden kuntoutusohjelma sydänkohtauksen jälkeen vähentää sairaalahoidon tarvetta alle 65 vuotiailla naisilla

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin diagnoosi sairaalahoidossa ja kolmanneksi yleisin syy pitkiin sairauslomiin sekä työkyvyttömyyseläkkeisiin Ruotsissa. Naiset käyttävät enemmän terveyspalveluja kuin miehet ja heillä on myös useammin sairauspoissaoloja. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida vaikuttiko viiden vuoden kuntoutusohjelma sydän- ja verisuonitauteja sairastavien naisten sairaalahoidon määrään tai sairauspoissaoloihin. Tutkimukseen osallistui 130 alle 65 vuotiasta sydän- ja verisuonitautia sairastavaa naista, jotka jaettiin satunnaistetusti kahteen ryhmään. Koeryhmä osallistui intensiiviseen elämäntapaohjelmaan, joka sisälsi liikuntaa, ravintoneuvontaa ja stressin hallintaa. Kontrolliryhmä sai normaalia hoitoa.

Kaikki potilaat läpikävivät terveystarkastuksen, johon sisältyi myös kysely. Terveystarkastukset ja kyselyt toistettiin vuosittain kuntoutusohjelman aikana. Sydän- ja verisuonitauteihin liittyviä terveydenhuollon käyntejä seurattiin julkisten rekisterien kautta. Koeryhmässä koehenkilöiden ensiapukäynnit sekä käynnit terveydenhuollossa vähenivät merkittävästi viiden vuoden aikana toisin kuin kontrolliryhmässä. Ennakolta sovitut lääkärikäynnit vähenivät merkittävästi kummassakin ryhmässä. Sen sijaan ryhmien välillä ei ollut eroa sairaudesta johtuvien poissaolojen määrissä.

Tämä laaja interventio-ohjelma vähensi ensiavussa käyntejä sekä sairaalavuorokausia, mikä pitkällä aikavälillä voi vaikuttaa positiivisesti kansantalouteen sekä potilaiden elämänlaatuun. Tutkimus myös vahvisti aiempia tutkimustuloksia siitä, että sairauspoissaoloihin on vaikea vaikuttaa interventio-ohjelmilla.

Andersson A., Lindwall Sundel K., Undén A-L., Schenk-Gustafsson K. ja Eriksson I. A five- year rehabilitation programme for younger women after a coronary event reduces the need for hospital care. Julkaisussa Scandinavian Journal of Public Health 2010(38): 2, 566-573.

Lue artikkelin abstrakti »

Lehti on saatavissa Kuntoutusalan kirjastossa ja tietopalvelussa »


Sisältö päivitetty 26.05.2017

Kommentoi artikkelia