Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Vakava mielen sairaus ja eriarvoisuudet

Artikkelissa Vakava mielen sairaus ja eriarvoisuudet arjessa (Janus 4/2011) analysoidaan vakavaa mielen sairautta sairastavien nuorten aikuisten haastattelupuheesta sitä, miten eriarvoisuudet ovat läsnä heidän arjessaan.

Artikkeli perustuu kuntoutusjaksoille osallistuneiden 21 psykoosisairautta sairastavien nuorten aikuisten haastatteluihin.

Nuoret aikuiset eivät pääsääntöisesti vastuuta toisia ihmisiä tai yhteiskuntaa sen enempää sairastumisestaan kuin selviytymisestään sairauden kanssa. Sen sijaan haastateltavat katsoivat, että heidän itsensä tulee muuttua, voittaa psykoosisairaus ja sopeutua tavalliseen elämään.

Kuitenkin neuvottelut itseen liitettävien rajoitteiden ja toisten odotusten ja tekojen välillä johtavat usein siihen, että vakavaa mielen sairautta sairastava joutuu luopumaan osittain tavallisesta elämästä, osallisuudesta ja hyvinvoinnin resursseista.

Usein ajatellaan, että sairauksissa on kyse yksilön sairastumisesta. Nykyisin koetaan, että yksilö on yhä enemmän vastuussa terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Yksilölähtöinen sairaustulkinta on kuitenkin kapea ja päästää ”terveet” helpolla, sillä siinä sairaat määrittyvät poikkeaviksi, joihin muutos- ja paranemistarve kohdistuu, ja terveiden ihmisten toimintatavat ja yhteiskunta voivat säilyä ennallaan.

Artikkelissa kiinnitetään huomio siihen, kuinka sairaus edellyttää yhteiskunnalta ja ”terveiltä” ihmisiltä vastaantuloa, jotta ihmiset sairaudestaan huolimatta voisivat elää hyvää elämää ja osallistua yhteisöjen toimintaan. Eriarvoisuudet toteutuivat kirjoittajien Suvi Raitakarin ym. mielestä erityisesti osallisuuden eriarvoisuuksina, kuten mahdollisuuksissa toimia itsenäisesti, osallistua päätöksentekoon, päästä mukaan mielekkääseen toimintaan toisten kanssa ja saavuttaa arvostettuja sosiaalisia rooleja.

Raitakari S, Kulmala A, Gunther K, Juhila K ja Saario S: Vakava mielen sairaus ja eriarvoisuudet arjessa. Janus 4/2011 (vol. 19), 326-341.

Tutustu Janus-lehteen ja teemanumeroon Yhteiskunnallinen eriarvoisuus>>


Sisältö päivitetty 31.01.2012