Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteistyö – työterveyslääkäreille kohdistetun kyselyn tuloksia

 Valtiovallan tavoittelema työurien pidentäminen asettaa lisähaasteita myös työterveyshuolloille. Erilaisia työelämän pidentämiseen tähtääviä toimenpiteitä on jo olemassa, mutta mikäli todella halutaan eläkeiän nousevan, tarvitaan lisää toimenpiteitä. Työterveyshuolloissa tämä tulee tarkoittamaan erityisesti työkyvyltään alentuneiden työntekijöiden tukitoimien tehostamista ja yhteistyöverkostojen laajentamista.

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteistyötä sekä työterveyshuollon toimintamalleja Kelan laitoskuntoutukseen liittyen. Sähköinen kysely lähetettiin Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen jäsenille, joista tavoitettiin sähköpostitse 1256. Kyselyyn vastasi 404 lääkäriä (32%).

Jotta työuria saadaan pidennettyä, tarvitaan työpaikoille työkyvyn hallintamallit sekä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä työterveyshuollon, työpaikan ja kuntoutuslaitoksen välillä, jolloin myös työhön liittyvät tekijät voidaan paremmin huomioida kuntoutusprosessin toteuttamisessa ja jatkotoimenpiteissä.

Arvekari J., Sauni R., Toivio P. ja Uitti J. Työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteistyö – työterveyslääkäreille kohdistetun kyselyn tuloksia. Työterveyslääkäri 3/ 2010, 81-85.

Tutustu Työterveyslääkäri -lehteen »

Lehti on saatavissa myö Kuntoutusalan kirjastosta ja tietopalvelusta »


Sisältö päivitetty 26.05.2017