Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Työkyvytön vai työtön?

Anne Määtän artikkelissa tarkastellaan yksilötason kokemuksia työkyvyttömyydestä. Tutkimuksen aineiston muodostaa 64 kirjoitusta, jossa eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden kokemusten avulla vastataan seuraaviin kysymyksiin: 1) Millaisia seurauksia työkyvyn heikentymisestä tai menettämisestä on elämänkaaren eri vaiheissa? ja 2) Millainen on työkyvyttömän sosiaaliturva?

Tutkimusmenetelmä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Kirjoitusten perusteella työkyvyttömyys johtaa erilaisiin poiskäännytyksen prosesseihin. Kun työkyvyttömyyttä ei hyväksytä sosiaaliturvan perusteeksi eikä haettua tukea myönnetä, henkilö siirretään tuelta toiselle tai suljetaan kokonaan avun tai tuen ulkopuolelle. Näissä tapauksissa työkyvyttömät tulevat työmarkkinoiden tai sekä työmarkkinoiden että sosiaaliturvan tai eläkejärjestelmän torjumiksi, mikä eri elämäntilanteissa johtaa eriasteiseen puoliso- tai sosiaaliturvariippuvuuteen.

Määttä, A. Työkyvytön vai työtön? Kuntoutus 1/2011 (34), 18-28. 

Tutustu Kuntoutus-lehteen

Lehti on saatavissa Kuntoutusalan kirjasto- ja tietopalvelussa


Sisältö päivitetty 21.08.2016

Kommentoi artikkelia