Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen anti on monenkirjavaa

Katsaus pohjautuu Minna Ylilahden etnografiseen tutkimukseen, jossa tarkasteltiin työikäisten työkykyä ylläpitävää kuntoutusta. Aslak- ja Tyk- kuntoutus ovat keskeisiä työikäisten kuntoutusmuotoja.

Kuntoutuksen keskeinen anti vaihteli paljon. Ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa kuntoutujaryhmällä on suuri merkitys.

Kuntoutustyöntekijöiden mukaan kuntoutujien vaatimukset ovat kasvaneet kaikin tasoin vuosien varrella. Kuntoutustarpeet ja ihmisten ongelmat eivät ole oleellisesti muuttuneet, mutta kuntoutuksen merkitys on siirtynyt henkilökohtaiseen, itsehoidolliseen ja elämyksellisempään suuntaan.

Työkykyä ylläpitävä kuntoutus ajateltiin ansaituksi palveluksi, jolloin kuntoutuksessa korostuvat kaikenlainen elämyksellisyys ja kokeileminen, Ylilahti kirjoittaa. 

Lähde

Minna Ylilahti: Työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen monenkirjava anti. Kuntoutus 1/2014,


Sisältö päivitetty 21.06.2016

Kommentoi artikkelia