Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Työelämävalmennus-kurssien anti vaikeasti työllistyville

Kanadalaisessa tutkimuksessa haastateltiin 72 henkilöä, joilla oli ollut pitkään työllistymisongelmia ja jotka olivat osallistuneet työelämävalmennuskurssille. Osallistujat edustivat vähintään yhtä seuraavista kategorioista, joka vaikeutti työllistymistä: matala sosioekonominen status, etninen vähemmistö, yksinhuoltajuus, rikosrekisteritausta tai vammaisuus.

Tutkimukseen osallistuneet pitivät elämänhallintataitoja työmarkkinataitoja tärkeämpinä työhön kiinnittymisen kannalta. Elämänhallintataidot pitivät sisällään oman elämän merkityksellisyyden kehittämisen sekä ihmissuhdetaitojen kehittämisen, erityisesti henkilökohtaisten ajattelu- ja käytösmallien osalta. Osallistujat arvostivat työelämävalmennuskurssissa sitä, että he saivat uudenlaisia näkökulmia elämään.

Lisäksi tutkimushenkilöt arvostivat kursseilla toimintoja, joiden avulla he pystyivät tunnistamaan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja motivaatiota. Tärkeäksi koettiin myös sosiaalisen tuen sekä sosiaalisen pääoman rakentamisen mallit. Tutkimuksen tulokset tarjoavat näkökohtia kehitettäessä työelämävalmennuskursseja sekä työllistämistoimenpiteitä ja -käytäntöjä.

Graham J.R., Jones M.E. ja Shier M. Tipping points: what participants found valuable in labour market training programmes for vulnerable groups. Julkaisussa International Journal of Social Welfare. 2010 (19): 1, 63-72.

Lue artikkelin abstrakti>>

Lehti on saatavilla Kuntoutussäätiön kirjastosta>>


Sisältö päivitetty 26.05.2017