Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Työasioiden vatvominen voi viedä yöunet

Tulokset osoittavat, että työn aikapaineet sekä vaatimukset lisäävät niin unettomuusoireita kuin vatvomistakin. Myös vatvominen ja unettomuusoireet olivat yhteydessä toisiinsa.

”Jotta työntekijät pysyvät terveinä ja työkykyisinä, on tärkeää pystyä irrottautumaan työstä ja nukkumaan hyvin”, tutkijat Krista Lampi, Kaisa Kirves ja Ulla Kinnunen kirjoittavat.

”Unettomuusoireita voitaisiin vähentää kohtuullistamalla työn vaatimuksia, tarjoamalla työntekijöille tukea työn vaatimuksista selviytymiseen ja opastamalla siihen, miten vapaa-ajalla pääsee irti työhän liittyvistä kielteisistä tuntiesta ja ajatuksista.”

Miten tutkimus tehtiin?

Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko työn vaatimukset yhteydessä unettomuusoireisiin ja syntyykö yhteys työasioiden vatvomisen kautta. Työn vaatimuksina tarkasteltiin aikapaineita sekä erilaisia vaatimuksia. Vatvomisen osalta keskityttiin tunnepitoiseen vatvomiseen, jonka on todettu olevan terveyden kannalta haitallisin vatvomisen muoto.

Tutkimuksen aineisto perustuu keväällä 2013 toteutettuun kyselyyn. Vastaajia oli 1 176.

Lähde

Krista Lampi, Kaisa Kirves & Ulla Kinnunen: Työn vaatimusten yhteys unettomuusoireisiin: työasioiden vatvominen välittävänä tekijänä. Psykoterapia 3/2015.


Sisältö päivitetty 17.08.2015

Kommentoi artikkelia