Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Tutkimus ylivilkkaiden lasten vanhempien kokemuksista Perhekoulu-interventiosta

 Vanhemmille suunnatut tukiohjelmat ovat vakiintuneet merkittäväksi osaksi ylivilkkaiden lasten kuntoutusta. Tässä artikkelissa kuvataan ryhmämuotoista ylivilkkaille lapsille ja heidän
perheilleen suunnattua Perhekoulu-ohjelmaa ja raportoidaan siihen osallistuneiden äitien
ja isien kokemuksia ohjelman hyödyllisyydestä. Kaikkiaan 60 äitiä ja 25 isää vastasivat
kyselylomakkeeseen. Äitien arvioinnit osoittivat isiäkin suurempaa tyytyväisyyttä ohjelmaan,
ja molemmat kokivat ryhmässä käydyt keskustelut ja vertaisvuorovaikutuksen ohjelman
parhaaksi anniksi. Erityisesti isät mainitsivat tunnetasolla tärkeäksi ohjelman piirteeksi
vanhempien ryhmän kanssa samanaikaisesti kokoontuvan ohjatun lastenryhmän toiminnan.
Tulokset nostivat vahvasti esille vertaisryhmän merkityksen ylivilkkaiden lasten ja heidän
perheidensä auttamisessa tukien näin kuntoutuksen järjestämistä nimenomaan ryhmämuotoisesti.
Vertaistuen hyödyntäminen lapsiperheiden palveluissa on tärkeä haaste samoin
kuin ohjelmien kehittäminen vastaamaan paremmin isien vanhemmuuteen liittyviä tarpeita.

Laakso M-L, Lajunen K, Aro T, Eklund K & Poikkeus A-M: Ylivilkkaiden lasten vanhempien kokemuksia Perhekoulu-interventiosta. Kasvatus 2011/42 (2): 118–130.

Tutustu Kasvatus-lehteen »

Lehti on saatavissa Kuntoutusalan kirjasto- ja tietopalvelussa »


Sisältö päivitetty 07.06.2011

Kommentoi artikkelia