Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Tutkimus: Vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaan osallistuminen tukee hyvinvointia laaja-alaisesti

Toiminta tarjoaa vaikutusmahdollisuuksia ja siirtymiä työelämän ulkopuolelta palkkatyöhön. Arvostetuksi tuleminen sekä vaikeiden kokemusten hyödyntäminen toisten auttamiseen ja palvelujen kehittämiseen edistävät hyvinvointia.

Toiminnan luonne palkkatyönä oli vastaajille tärkeää, samoin toiminnasta saadut palkkiot. Tulevaisuudessa tärkeää on ennustettavuus palkkiokäytännöissä sekä palkkioiden ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen.

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnalla laajempaa yhteiskunnallista merkitystä

Työurien pidentämisen, yksilöiden osatyökykyisyyden hyödyntämisen ja ongelmiin liittyvän stigman vähentämisen näkökulmista toiminnalla on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin sekä niiden hoitoon ja kuntoutukseen liittyy haasteita, kuten mielekkäästä toiminnasta ja työelämästä syrjäytymistä.

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta tukee hyvinvointia niin kuntoutumisen, osallisuuden kuin taloudellisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Lisätietoa

kehittäjä-sosiaalityöntekijä Päivi Rissanen, Mielenterveyden keskusliitto p. 050 4336 518

Rissanen, Päivi & Jurvansuu, Sari (2019): ”Haluan olla hyödyllinen ja aktiivinen yhteisön ja yhteiskunnan jäsen”. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan suhde mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hyvinvointiin. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2019.

www.a-klinikka.fi/mipa


Sisältö päivitetty 11.11.2019