Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Ammattiryhmät

Ammattiryhmittäiset erot kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä

Sosioekonomisten erojen kaventamiseksi ja ennaltaehkäisevän työn tukemiseksi on tärkeää löytää niitä ammatteja ja ammattialoja, joissa kuolleisuus ja ennenaikainen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen ovat keskimääräistä yleisempiä.

Ammattien väliset erot kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä noudattelevat pitkälti ammattien sosioekonomisia eroja. Lähes kaikki korkean riskin ammatit kuuluvat työntekijöihin. Ammatit, joissa sekä kuolleisuus- että työkyvyttömyyseläkeriski ovat korkeita, ovat pääosin ammatteja, joissa työ on fyysisesti raskasta ja ammatissa altistuu esimerkiksi erilaisille kemiallisille riskitekijöille. Kuitenkin useassa ammatissa kuolinsyyt viittaavat myös elintavoista johtuviin syihin.

Terveyserojen kaventamiseksi ja työurien pidentämiseksi tarvitaan useita eri lähestymistapoja ja toimenpiteitä:

  • työolojen parantaminen
  • riskikäyttäytymisen ehkäisy
  • terveyspalveluiden riittävä saatavuus

Päätulokset tiiviisti

Hanna Rinne: Useissa työntekijäammateissa sekä kuolleisuus että työkyvyttömyyseläkealkavuus korkeaa. Blogikirjoitus Vaikuttavaa kuntoutusta -blogissa 13.12.2018

Hanna Rinne: Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015. Tutkittua tietoa -tiivistelmäjulkaisu 1/2018

Tutkimuksen tulokset dioina 11.12.2018

Tuloksia kuolinsyittäin

Rinne Hanna: Keuhkosyöpäkuolleisuus korkeaa useissa työntekijäammateissa. Blogikirjoitus Kuntoutussäätiön Vaikuttavaa kuntoutusta -blogissa 23.9.2019.

Hanna Rinne: Korkean alkoholikuolleisuuden ammatit. Tiimi 2/2019.

Timo Ilomäki: Hengityselinsairaudet Suomessa ja maailmalla. Blogikirjoitus Vaikuttavaa kuntoutusta -blogissa 23.1.2019.

Maari Parkkinen: Kuolleisuus verenkiertoelinsairauksiin edelleen yleistä samoissa riskiammateissa. Blogikirjoitus Vaikuttavaa kuntoutusta -blogissa 17.12.2018

Merenkulkijat

Hanna Rinne: Merenkulkijoiden kuolleisuus ja työkyvyttömyys edelleen korkeita. Albatrossi 1/2019.

Hanna Rinne: Merenkulkijoiden kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen miehillä 2001–2015. Tutkittua tietoa -tiivistelmäjulkaisu 2/2018

Hanna Rinne: Merenkulkijoilla korkea alkoholikuolleisuus – pelkät elintapaprojektit eivät riitä Blogikirjoitus Vaikuttavaa kuntoutusta -blogissa 10.8.2016

Hanna Rinne: Työterveyttä merellä Blogikirjoitus Vaikuttavaa kuntoutusta -blogissa 16.3.2016

Muut ammattiryhmät

Hanna Rinne: Siivoojien kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen. Tutkittua tietoa -tiivistelmäjulkaisu 8/2019

Hanna Rinne, Johan Storgård, Sakari Suominen: Näyttelijöiden kuolleisuus. Katsaus Kuntoutus-lehdessä 2/2016

Tutkimusjulkaisut

Hanna Rinne, Maari Parkkinen, Riikka Shemeikka, Timo Ilomäki, Veijo Notkola. Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 90/2018.

Pensola, Tiina, Shemeikka Riikka, Kesseli Katja, Laihiala Tuomo, Rinne Hanna ja Notkola Veijo: Palkansaaja, yrittäjä, työtön: Kuolleisuus Suomessa 2001–2007. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 84/2012. Helsinki.


Sisältö päivitetty 28.11.2019