Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Ammattiryhmät

Ammattiryhmittäiset erot kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä

Sosioekonomisten erojen kaventamiseksi ja ennaltaehkäisevän työn tukemiseksi on tärkeää löytää niitä ammatteja ja ammattialoja, joissa kuolleisuus ja ennenaikainen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen ovat keskimääräistä yleisempiä.

Ammattien väliset erot kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä noudattelevat pitkälti ammattien sosioekonomisia eroja. Lähes kaikki korkean riskin ammatit kuuluvat työntekijöihin. Ammatit, joissa sekä kuolleisuus- että työkyvyttömyyseläkeriski ovat korkeita, ovat pääosin ammatteja, joissa työ on fyysisesti raskasta ja ammatissa altistuu esimerkiksi erilaisille kemiallisille riskitekijöille. Kuitenkin useassa ammatissa kuolinsyyt viittaavat myös elintavoista johtuviin syihin.

Terveyserojen kaventamiseksi ja työurien pidentämiseksi tarvitaan useita eri lähestymistapoja ja toimenpiteitä: työolojen parantaminen, riskikäyttäytymisen ehkäisy ja terveyspalveluiden riittävä saatavuus.

Päätulokset tiiviisti

Tuloksia kuolinsyittäin

Merenkulkijat

Muut ammattiryhmät

Tutkimusjulkaisut


Sisältö päivitetty 03.06.2021