Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Yhteiskunnalliset vaikutukset

03.09.2019

Tekijä: Soile Kuitunen, Riikka Shemeikka, Mika Ala-Kauhaluoma, Ira Vahtero, Marja Heikkilä

Julkaisu: Turvataan työllisyysasteen nousu kuntoutuksen keinoin (PDF)

 

Järjestöillä hyviä kokemuksia verkkosopeutumisvalmennuksesta

Sopeutumisvalmennuksen avo- ja verkkokurssit ovat muutaman viime vuoden aikana yleistyneet runsaasti, mutta tarkkaa tietoa kokemuksista ja siitä, kuinka moni järjestö järjestää verkkokursseja, ei ole. Kuntoutussäätiö selvitti asiaa kyselyllä, jota olivat ideoimassa STEA ja sopeutumisvalmennuksen kehittämistyöryhmä. Huhtikuussa 2019 lähetettyyn sähköiseen kyselyyn vastasi 26 järjestöä STEAn sope-avustusta saaneista 44 järjestöstä.

Aiheesta lisää: Järjestökysely verkkosope STEA-esitys (PDF) Kuntoutussäätiö, 2021.

 

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnalla laajempaa yhteiskunnallista merkitystä

Työurien pidentämisen, yksilöiden osatyökykyisyyden hyödyntämisen ja ongelmiin liittyvän stigman vähentämisen näkökulmista toiminnalla on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin sekä niiden hoitoon ja kuntoutukseen liittyy haasteita, kuten mielekkäästä toiminnasta ja työelämästä syrjäytymistä.

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta tukee hyvinvointia niin kuntoutumisen, osallisuuden kuin taloudellisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Aiheesta lisää: Rissanen, Päivi & Jurvansuu, Sari (2019): ”Haluan olla hyödyllinen ja aktiivinen yhteisön ja yhteiskunnan jäsen”. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan suhde mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hyvinvointiin (PDF). Tietopuu: Tutkimussarja 1/2019.


Sisältö päivitetty 17.08.2021