Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Terapiaa, lääkkeitä ja toisia ihmisiä

Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo ja dosentti Annamari Tuulio-Henriksson Kelan tutkimusosastolta kirjoittavat sosiaalisen tuen merkityksestä masennuksesta toipumisessa Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä.

Tutkimustulosten mukaan koetulla sosiaalisella tuella on tärkeä merkitys masennuksesta toipumisessa erityisesti kyselyyn vastanneilla nuorilla aikuisilla. Vastaajat ilmoittivat sosiaalisen tuen auttaneen heitä riippumatta siitä, millaista hoitoa he olivat saaneet masennukseen. Sosiaalinen tuki tuli vastauksissa esille masennuslääkkeitä tai terapiaa tärkeämpänä toipumiskeinona.

Sosiaalinen tuki oli merkityksellistä myös vakavammasta masennuksesta kärsivillä ja masennukseensa lääketieteellistä hoitoa saaneilla. Ne, jotka eivät ilmoittaneet saaneensa lääketieteellistä hoitoa, olivat kokeneet saaneensa sosiaalisesta tuesta apua masennuksesta toipumiseen. Tulokset tukevat sosiaalisen tuen merkitystä masennuksesta toipumisessa.

Kyselytutkimuksessa tarkasteltiin sosiaalisen tuen merkitystä masennuksesta toipumisessa suhteessa terapiaan ja mielialalääkitykseen.

Aineistona käytettiin masennuksesta kärsiville suunnattua Internet-kyselyaineistoa (N = 678). Aineisto edusti Internet-muodossa kerättyyn kyselyyn vastanneita henkilöitä, jotka oman ilmoituksensa mukaan ovat kärsineet jostakin masennushäiriöstä tai sen oireista.

Lähde

Hiilamo H ja Tuulio-Henriksson A: Terapiaa, lääkkeitä ja toisia ihmisiä. Sosiaalisen tuen merkitys masennuksesta toipumisessa. Sosiaalitieteellinen aikakauslehti 2012 (49): 209-219.

Tutustu Sosiaalitieteelliseen aikakauslehteen »

Lehti on saatavissa Kuntoutusalan kirjastosta »


Sisältö päivitetty 26.05.2017

Kommentoi artikkelia