Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

TE-toimisto tukee myös osatyökykyisten työllistymistä

Työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) uudistuivat vuonna 2013. TE-toimiston asiakkaita ovat sekä työtä ja koulutusta hakevat henkilöt että yritykset, yhteisöt ja muut työnantajat, kirjoittavat Kokko ja Berg Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta.

Osatyökykyisillä korostuu ohjauksen tarve

Mikäli asiakas tarvitsee tuetun työllistymisen palvelua esimerkiksi juuri osatyökyvyn vuoksi, korostuu ohjauksellinen työote ja yksilöllisten ratkaisujen etsiminen. Osatyökyky todetaan aina lääkärin antamalla B-lausunnolla.

Osatyökykyisistä osa tarvitsee pitkäkestoista ja yksilöllistä tukea sekä ohjausta työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Kyseeseen voi tulla asiakkaan ohjaus kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja työhönvalmennuspalveluihin. Työnantajia tuetaan palkkatuella ja työolosuhteiden järjestelytuella.

The Fly Kuva: Padrino/iStock

Kuntouttava työtoiminta tukee työllistymistä

Kuntouttavalla työtoiminnan tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle.

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaamiseksi TE-toimistossa tehdään yhdessä asiakkaan ja kunnan kanssa aktivointisuunnitelma. Kunta hoitaa asiakkaan kanssa kuntouttavan työtoiminnan työpaikan ja sisällön.

Työelämään paluun tueksi työkokeilua jopa 12 kuukautta

Työkokeilun tavoitteena on joko selvittää vaihtoehtoja ammatinvalinnalle ja uralle tai tukea paluuta työmarkkinoille pitkittyneen työttömyyden katkaisemiseksi.

Työkokeilu järjestetään aidossa työympäristössä yrityksessä, yhteisössä tai työpajalla. Työkokeilu lähtee aina asiakkaan tarpeista ja sen kesto on yksilöllinen, kuitenkin korkeintaan 12 kuukautta.

Työhönvalmentaja on henkilökohtainen sparraaja

TE-toimisto voi myöntää asiakkaalle henkilökohtaisen työhönvalmentajan sopivan työpaikan etsimiseen. Työhönvalmennuksella saa tukea työpaikkahakemuksen tekemiseen, työhaastatteluun valmistautumiseen ja työsuhteen solmimiseen.

Työnantajalle palkkatukea ja työolosuhteiden järjestelytukea

Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että tuella palkattavan henkilön tuottavuus on alentunut juuri tarjolla olevaan työtehtävään nähden.

Nuorisotakuun piiriin kuuluville alle 30-vuotiaille TE-toimisto voi antaa Sanssi-kortin, jolla nuori osoittaa työnantajalle, että hänen palkkaamiseensa voi saada palkkatukea.

Työolosuhteiden järjestelytukea maksetaan työnantajalle rekrytointitilanteissa vamman tai sairauden aiheuttaman haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi. Kun henkilö on työsuhteessa, työolosuhteiden järjestelytukea voidaan maksaa työntekijän työn säilyttämisen tueksi.

TE-toimiston rooli työkyvyn arvioinnissa

Jokaisella työttömällä työnhakijalla on oikeus terveystarkastukseen omassa kunnassaan. Mikäli asiakkaalla kuitenkin on jo diagnosoitu sellainen vamma tai sairaus, jonka arvioidaan vaikuttavan mahdollisuuksiin saada työtä, TE-toimisto voi hankkia ostopalveluna työkyvyn arvioinnin muultakin.

Työkyvyn arviointi hankitaan, kun asiakkaan työ- ja toimintakykyä pitää selvittää esimerkiksi arvioitaessa soveltuvuutta urasuunnittelussa, suunniteltaessa työllistymistä edistäviä palveluita tai kun arvioinnin tarve huomataan työllistymisprosessin tai muun meneillään olevan palvelun, kuten työkokeilun, aikana.

Jos TE-toimiston hankkimassa työkyvyn tutkimuksessa ja arvioinnissa tulee ilmi mahdollinen työkyvyttömyys, se ohjaa asiakkaan kunnallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin jatkoselvityksiä varten.

Ohjausta kuntoutukseen

Jos asiakkaalla on lääkinnällisiä, sosiaalisia tai ammatillisia kuntoutustarpeita, tehdään yhteistyötä kunnan, Kelan ja eläkelaitosten kanssa kuntoutukseen ohjaamiseksi.

TE-toimistot osallistuvat ammatillisen kuntoutuksen yhteistyöhön tuottamalla vammaisille ja pitkäaikaissairaille suunnattuja räätälöityjä työvoimapalveluja.

Lähde

Raija-Liisa Kokko ja Kukka-Maaria Berg: TE-toimisto tukee työllistymistä – myös osatyökykyisten. Työterveyslääkäri 2014;32(3):22-24. Lue koko artikkeli >>

Tutustu Työterveyslääkäri-lehteen >>

  • Lisätietoja TE-toimistojen palveluista löydät verkosta osoitteesta www.te-palvelut.fi.

Sisältö päivitetty 03.03.2015

Kommentoi artikkelia