Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

VAMPO och personlig assistans – Personlig assistans-dag

23.09.2010 - 24.09.2010 | Sokos Hotel Vaakuna, Rewell Center 101, Vasa


Arbetet med Finlands nationella handikappolitiska program (VAMPO) har pågått under tiden 1.9.2008–31.3.2010. Det handikappolitiska programmet drar upp riktlinjerna för de framtida handikappolitiska åtgärderna för att trygga en rättvis ställning för personer med funktionshinder.

Vad kommer det handikappolitiska programmet att innebära för kommunala och andra myndigheter? På vilket sätt kommer VAMPO att påverka den svenskspråkiga handikappsektorn och på vilket sätt kommer svenskspråkiga att kunna använda det handikappolitiska programmet? Det här kommer vi att diskutera och få mera information om på temadagen i Vasa i höst.

Målgrupp: serviceproducenter, medlemmar i handikapporganisationer, kommunala myndigheter, politiker och andra aktörer inom området.

Kostnader:
Deltagarna betalar endast för lunchen
Anmäl dig senast tisdag 7.9.2010 via
FDUV:s webbsida: http://www.fduv.fi/kalender eller via
Assistentti.infos webbsida: http://www.kynnys.fi/assistentti.html
Information om dagen ger Marita Mäenpää
e-post: marita.maenpaa(at)fduv.fi
tfn (09) 43 42 36 13, mobil: 040 523 18 46.
Du kan också anmäla dig direkt till Marita Mäenpää

Arrangörer:
Det riksomfattande handikapprådet VANE, Assistentti.info, Invalidförbundet, Finlands Svenska Handikappförbund, FDUV, Juridiskt ombud i Svenskfinland inom handikappområdet.

Program:

Moderator: Terttu Manelius, handikappolitisk planerare, Invalidförbundet
10.15–10.45 Registrering och välkomstkaffe

10.45–11.00 Välkomsthälsning

11.00–11.30 Presentation av VAMPO/Finlands nationella handikappolitiska program Aulikki Rautavaara, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd

11.30–11.40 Vanes roll i uppföljningen av VAMPO Tuula Tuominen, planerare, Det riksomfattande handikapprådet VANE

11.40–12.30 Paneldiskussion ordförande för panelen Ulrika Krook, juridiskt ombud Satu Järviö, viceordförande för Invalidförbundet Carola Lithén, ped.mag. och lokalpolitiker Tiina Mäki, handikapp och tillgänglighetsombud i Vasa Håkan Nordman, riksdagsledamot och ordf. för Vasa stadsfullmäktige Gustav Skuthälla, ordförande för Psykosociala förbundet

12.30–13.45 LUNCH

Moderator: Anna Caldén, socionom (YH) och lokalpolitiker
13.45–14.15 Vi klarar oss? – upplevelser med folkpension/Invalidförbundets fattigdomsprogram Henrik Gustafsson, handikappombudsman, Invalidförbundet

14.15–14.25 Kommentar till fattigdomsprogrammet Lars-Erik Björklund, ordf. för DUV i Vasanejden

14.25–14.55 Juridisk problematik kring personlig assistans Ulrika Krook, juridiskt ombud

14.55–15.10 Personlig assistans och personer med psykisk ohälsa Bodil Viitanen, verksamhetsledare, Psykosociala förbundet

15.10–15.45 KAFFE

15.45–16.15 Personlig assistans ur assistent- och brukarperspektiv Patrik Paulin och Jessica Hietamäki, Förbundet Finlands Svenska Synskadade Elisabeth Hästbacka och Karolina Strand, Invalidförbundet.

16.15–16.30 Vasanejdens personliga assistentcenter Maarit Pekkarinen, projektarbetare

16.30–16.45 Sammandrag och slutord av Anna Caldén

Mera information:

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016