Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Työyhteisösovittelun erityisosaaja 30 op

15.08.2014 - 16.08.2014 | Oulu ja lähiympäristö


Toteutusajankohta: Lokakuu 2014 – Marraskuu 2015
Toteutusmuoto: monimuoto-opiskelu
Toteutuspaikka: Oulu ja lähiympäristö
Osallistujamäärä: 12
Hinta: 3600 € (+ alv 24 %)
Yhteyshenkilö:
Riitta-Liisa Kortesluoma, p. 0294 487368, riitta-liisa.kortesluoma@oulu.fi

Haku: Haku auki, päättyy 15.8.2014

Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Oulun yliopistot järjestävät yhteistyössä Työyhteisösovittelun erityisosaaja -koulutuksen. Koulutusohjelman laajuus on 30 op ja se on suunniteltu suoritettavaksi työn ohella. Koulutuksesta yksi kolmasosa (10 op) toteutuu lähiopiskeluna ja kaksi kolmasosaa (20 op) on opiskelijan itsenäistä työskentelyä sekä työssäoppimista.

Työelämän kehittämisen kannalta on tärkeää, että ammatillisen osaamisen lisäksi työpaikoilla panostetaan konfliktien hallintaan ja sovittelutaitoihin. Vaikka sovittelu on vielä uusi ja melko tuntematon menettelytapa työyhteisön konfliktitilanteiden ratkaisussa, on kokemus osoittanut sovittelun varsin tehokkaaksi ja toimivaksi tavaksi ratkaista työyhteisössä esiintyviä ristiriitoja ja ongelmia.

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä osaamista sovittelutyöstä sekä edistää sovittelun käyttöä ja tunnettavuutta menetelmänä, jolla voidaan puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin, lisätä vuorovaikutustaitoja työyhteisössä ja palauttaa työrauha työyhteisöön. Työyhteisösovittelija ei ratkaise erimielisyyttä osapuolten puolesta, vaan toimii sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina). Sovittelumenettely on oppimisprosessi, joka vahvistaa työyhteisön kykyä ehkäistä ja ratkaista rakentavasti ristiriittoja.

Koulutuksen aikana osallistujat perehtyvät sovittelijan rooliin ja tehtäviin uusien yhteistyömuotojen ja yksilökohtaisten ratkaisujen edistäjänä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat korkeakoulututkinnon suorittaneet tai vastaavat tiedot omaavat henkilöt, jotka käsittelevät työyhteisön ristiriitatilanteita ja tekevät työyhteisösovittelua organisaatiossa tai ovat hakeutumassa näihin tehtäviin. Koulutukseen osallistuvien taustaorganisaatioiden edellytetään sitoutuvan osallistujien koulutusprosessiin.

Oulun yliopiston osalta koulutukseen valitaan 12 korkeakoulututkinnon suorittanutta tai vastaavat tiedot omaavaa opiskelijaa, joiden työhön liittyy tai tulee liittymään sovittelutilanteiden hoito.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähi- ja etäopiskelu sekä korostuvat työssäoppiminen ja erityisesti käytännön harjoitukset. Koulutuksessa on kymmenen lähiopiskelupäivää, jotka sisältävät teoria- ja menetelmäopintoja. Koulutuksessa hyödynnetään verkkopohjaisia oppimisympäristöjä. Lähiopiskelupäiviä on noin kerran kuukaudessa, loma-ajat pois lukien. Koulutukseen kuuluu kaksipäiväinen internaattijakso alkukeväästä 2015. Internaatista aiheutuvista matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista osallistujat vastaavat itse.

Kouluttajina toimivat työyhteisösovittelun uranurtaja Suomessa, FT Timo Pehrman (väitellyt työyhteisösovittelusta, Suomen sovittelufoorumi ry:n puheenjohtaja) ja muita työyhteisösovittelun asiantuntijoita.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Johdanto työyhteisösoviitteluun ja sen juridisiin perusteisiin (2 pv)
Restoratiivinen työyhteisö ja työyhteisösovitteluun toteuttaminen organisaatiossa (2 pv)
Työyhteisösovittelijana toimiminen (2 pv, internaatti)
Työyhteisösovittelijana kehittyminen (1 pv)
Restoratiivinen johtaminen ja sovittelijana kasvaminen (1 pv)
Päätösseminaari: Työyhteisösovittelun toteuttaminen omasa organisaatiossa (2 pv)

Lähiopetuspäivien lisäksi ohjelmaan kuuluu vertaisryhmätyöskentely, jotka kokoontuvat itsenäisesti kaksi kertaa noin puoli päivää.

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 3600 euroa (+ alv 24%). Mahdollisista matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista osallistujat vastaavat itse.

Koulutusohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella

Bärbel Fink, p. 0294 487302, barbel.fink@oulu.fi

Riitta-Liisa Kortesluoma, p. 0294 487368, riitta-liisa.kortesluoma@oulu.fi

Lue lisää:

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016