Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Työpaikan sairauspoissaolojen hallinta

21.09.2010 - 22.09.2010 | Tietosanoma, Bulevardi 19 c, 00120 HELSINKI


Sairauspoissaolojen määrä vaihtelee samallakin toimialalla toimivissa yrityksissä. Myös yritysten sisällä on havaittu huomattavia eroja esimerkiksi samaa työtä tekevien vuorojen välillä. Tärkeää on huomata, että sairauspoissaolojen määrään voidaan vaikuttaa. On osoitettu, että pelkkä tieto siitä, että sairauspoissaoloja seurataan ja runsaita poissaoloja tullaan selvittämään, on vaikuttanut siihen, että
sairauspoissaolojen kasvu on pysähtynyt.

Sairauspoissaolot ennakoivat eläköitymistä. Pitkillä sairauspoissaoloilla on yhteys eläköitymiseen jo pelkästään sen takia, että Suomessa eläkkeelle
joutumista yleensä edeltää vuoden sairauspoissaolo. Ennenaikaisen eläkkeelle joutumisen hallinnassa on siis keskeistä se, miten sairauspoissaoloja hallitaan.

Koulutus on tarkoitettu sekä yksityisen sektorin että kuntien ja valtionhallinnon johdolle, HR-ammattilaisille, lähiesimiehille, luottamusmiehille ja työsuojeluhenkilöstölle. Koulutuspäivä on hyödyllinen myös työterveyshuollon työntekijöille ja
vakuutusjärjestelmässä tai työikäisten kuntoutuksen parissa työskenteleville.

Asiantuntijat:
Tuula Eloranta
tutkimusjohtaja
Helsingin yliopisto / Taloustieteen laitos.

Markku Seuri
työterveyshuollon erikoislääkäri, työlääketieteen dosentti, toimitusjohtaja
Tarmo ja Terveys Oy.

Risto Suominen
VT, OTK, henkilöstöjohtamisen kouluttaja ja konsultti.
HR Practices

OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Puheenjohtajan avauspuheenvuoro

09:15 Ennakkotehtävän läpikäynti
Markku Seuri ja Risto Suominen
– ennakkotehtävän tulokset siten, että henkilöiden tai yritysten nimet eivät tule eslle

10:15 Kahvitauko

10:30 Mitä sairauspoissaolot ovat ja miten niitä voi hallita?
Markku Seuri
– sairauspoissaolojen tilastointitavat
– tutkittua tietoa sairauspoissaoloista
– yritysten haliintakäytäntöjä

11:30 Hallinnasta kasvaa työhyvinvointi
Risto Suominen
– Työhyvinvoinnin merkitys ja asema työyhteisössä
– Kuka vastaa hyvinvoinnista
– Esimiehen rooli hyvinvoinnin mahdollistajana
– Hyvinvoinnin tavoitteet ja mittaaminen

12:15 Lounas

13:15 Sairauspoissaolojen hallinta yrityksessä
Markku Seuri ja Risto Suominen
– johdon tuki, raportointi, prosessit
– lähiesimiesten voimaannuttaminen
– yhteistyö työterveyshuollon kanssa

13:45 Käytännön haasteita yritysesimerkkien valossa
Tuula Eloranta
– hallinnan pystyttäminen ja siihen liittyvät vaikeudet
– työkalut, koulutus, tavoitteet ja mittaroint
– yhteistyö työterveyshuollon kanssa

14:45 Kahvitauko

15:00 Työkalupakki
Markku Seuri ja Risto Suominen
– keinot ja välineet: käytännön esimerkkejä
– yhteistyökumppanit
– lomakkeet kootusti

16:00–16:15 Keskustelua aiheesta ja päivän päätös

Hinta:
620,30 € + alv 23 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkitty
tarjoilu. Samasta organisaatiosta joka kolmannesta osallistujasta veloitetaan
vain 100 eur.

Lisätietoja:

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016