Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Sosiaalipolitiikan päivät – Sosiaalipolitiikan rajat

22.10.2014 - 23.10.2014 | Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus


SOSIAALIPOLITIIKAN RAJAT (Borders in Social Policy, Boundaries of Social Policy)
Sosiaalipolitiikan päivät, Itä-Suomen yliopisto 23.–24. lokakuuta 2014, Joensuun kampus

Päivien teema suuntaa huomion raja-käsitteen kahteen ulottuvuuteen: toisaalta sosiaalipolitiikan ylirajaisuuteen globalisoituvassa maailmassa ja toisaalta sosiaalipolitiikan mahdollisuuksiin määritellä ja hallita yhteiskuntakehitystä. Nämä kaksi rajan ulottuvuutta leikkaavat toisiaan monin eri tavoin.

Sosiaalipolitiikan päivillä pohditaan rajoja, niiden ylityksiä, murtumia ja yhdistäviä voimia. Rajat paitsi erottavat, myös tuovat yhteen – ihmisiä, asioita, työvoimaa, pääomia, tavaroita, sosiaalisia ongelmia, ja niiden ratkaisuja.

Päivillä haetaan vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten kansainvälinen muuttoliike vaikuttaa sosiaalipolitiikan käytäntöihin, esimerkiksi palvelujärjestelmään? Miten palvelujärjestelmä vaikuttaa muuttoliikkeeseen? Miten hoiva organisoidaan liikkuvuuksien aikakaudella? Talouden ja sosiaalipolitiikan rajapintaa käsitellessä pyritään nykyisen ”kustannusvaje”- vs. ”investointi”-puheen ohi ja kysytään muun muassa: Kuka piirtää legitiimin, palveluihin ja sosiaaliturvaan oikeutetun kansalaisen rajat – ja antaa valtakirjan? Kuinka pitkälle näitä prosesseja voi määrittää ja hallita perinteisen sosiaalipolitiikan keinoin? Mikä paikka tasa-arvolla ja hyvinvoinnilla on näissä rajankäynneissä ja uuden yhteiskuntapolitiikan järkeilyissä? Miten ihmiset selviävät tai murtuvat näissä prosesseissa; miten he rakentavat paikkaa itselleen ja toisilleen?

Sosiaalipolitiikan päivillä kokoontuu 23 työryhmää, joissa tutkijat, asiantuntijat, vaikuttajat, päättäjät ja muut toimijat voivat esitellä omia tutkimuksiaan tai tutkimusideoitaan.

Esitelmäehdotusten abstrakteja otetaan vastaan 19.9.2014 saakka. Abstraktit ja yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, taho) lähetetään sähköisesti työryhmän vetäjille. Abstraktien pituus on noin 250 – 300 sanaa. Tieto työryhmiin hyväksytyistä abstrakteista julkaistaan 26.9.2014.

Työryhmät

– Arviointia työllisyystoimien ja sosiaalityön rajalla
– Autonomy of migration, changing border regime and transformations of social policy
– Eläketutkimuksen työryhmä
– Hoivan sosiaalipolitiikka
– Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit
– Hyvinvoinnin käsitteellistäminen
– Kansalaisuus ja rajat
– Maaseudun näkökulmasta
– Oikeus vai velvollisuus työhön?
– Osallistava sosiaaliturva
– Osallisuus kaupungissa
– Paikallinen hyvinvointipolitiikka – rajoja ja rakenteita
– Professiorajat moniammatillisessa yhteistyössä
– Social exclusion and inclusion of youth in global and local context (uusi)
– Sosiaali- ja terveyspolitiikan vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus
– Sosiaalihuollon rajat – miten ne määrittyvät jatkossa?
– Sosiaalioikeuden rajankäyntejä
– Sosiaalipoliittinen mielikuvitus
– Sosiaalipolitiikan ja teknologiatutkimuksen rajapinnalla
– Sukupuolittuneet perheasemat ja sosiaalipoliitiikan rajat
– Talouskriisin sosiaaliset seuraukset
– Tutkija vapaalla. Muuttoliikkeiden tutkimuksen uudet virtaukset/
Researchers on the loose – what is new in migration research?
– Työelämä: lisää laatua – pidemmät työurat?

Ohjelma

Ke 22.10 – to 23.10 2014
Pre-seminaarimatka Sortavalaan:
To 23.10.
11.00 Ilmoittautuminen, Metria ala-aula
13.00 Päivien avaus,
13.30 Keynote
Professori Bridget Andersson, Oxfordin yliopisto: ”Competitors or Companions: Re-Thinking Impacts of Immigration”
Kommenttipuheenvuorot
yliopistonlehtori Sirpa Wrede, Helsingin yliopisto
yliopistonlehtori Nathan Lillie, Jyväskylän yliopisto
Keskustelu, puheenjohtaja, professori Laura Assmuth, Itä-Suomen yliopisto
15.00 Kahvi
15.30–17.30 Työryhmät
18.00 Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kokous Surakassa
18.00 Säilöttyjä unelmia dokumenttielokuva Kerubissa tai Etkot Surakan baarissa.
19.30 Illallinen ja illanvietto Kerubissa (alussa kaupungin tervehdys)
21.00 Musiikkia: Trio Pohjalta

Pe 24.10.
9.15 Työryhmät jatkuvat / Pikkuplenaari: ”Ylirajainen sosiaalipolitiikka ja eriarvoisuus” (plenaari 9.15-11.15)
11.00 Lounastauko
12.15 Gradupalkinnon jako ja Janus-palkinnon jako
13.00 Debatti Sosiaalipolitiikan mahdollisuuksien rajoista (tutkija Elina Aaltio Suomen Kuntaliitto, professori Markus Jäntti Tukholman yliopisto, johtaja Riitta Särkelä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys)

Puheenjohtajina professori Eeva Jokinen ja yliopistonlehtori Antero Puhakka, Itä-Suomen yliopisto

14.15 Kutsu sosiaalipolitiikan päiville 2015
14.30 Päätös

Listan työryhmistä ja niiden kuvauksista, ilmoittatutumislomakkeen sekä päivitetyn ohjelman löydät konferenssin nettisivuilta:

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016