Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Psykoterapiatutkimuksen päivät 2010

11.02.2010 - 13.02.2010 | Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemi


OHJELMA:

Torstai 11.2.2010

10.00-10.30 Tervetulokahvi
10.30-10.45 Seminaarin avaus, Jarl Wahlström (MaA 103)
10.45-11.30 John C. Norcross: Stages of change in psychotherapy
11.30-12.15 Paneelikeskustelu
12.15-13.15 Lounastauko
13.15-14.45 Sessiot 1-3

Sessio 1 MaA 103 Lähikehityksen vyöhyke psykoterapiassa

13.15.-13.25 Mikael Leiman: Asiakkaan lähikehityksen vyöhyke psykoterapiassa
13.25-13.45 Soile Tikkanen: Vuorovaikutushavainnoinnin palautekeskustelu osana lastenneurologisen tutkimusprosessin ”sahaavaa” kehittymistapahtumaa vanhemman kannalta
13.45-14.05 Anna Zonzi: Lähikehityksen vyöhyke Winnicottilaisena leikkinä aikuisten psykoterapiassa
14.05-14.25 Anna Lilja: Lähikehityksen vyöhykkeellä: Lisa-
tapauksen kahden episodin tarkastelua dialogisella sekvenssianalyysilla
14.25-14.45 Kommentit ja keskustelu

Sessio 2 MaA 211 Motivoiva haastattelu päihdeongelmaisten hoidossa

13.15-13.40 Kari Tolonen ja Anja Koski-Jännes: Pilottitutkimus motivoivalle haastattelulle perustuvan VKM-ohjelman toimivuudesta kriminaalihuollon asiakkailla
13.40-14.00 Maria Rakkolainen: Motivoivien päihdehaastattelujen toteuttamisen haasteet
14.00-14.20 Leena Ehrling: Oirekartoitusta ja kokemusten
kuvaamista – vuorovaikutuksen ominaispiirteet päihdehuollon ensikohtaamisissa
14.20-14.45 Satu Kaleva: Nollapersoona päihdehoitokeskustelussa. Diskurssianalyyttinen
tutkimus subjektiuden kiertämisen ilmenemisestä päihdehoidon alkuhaastattelussa

Sessio 3 MaC 302

13.15-14.45 Juha Holma, Katariina Ensomaa ja Outi Kuurtokoski: Tutkimusta parisuhdeväkivaltaan
syyllistyneiden miesten ryhmistä

14.45-15.15 Kahvitauko
15.15-16.45 Sessiot 4-6

Sessio 4 MaA 103Luovat terapiat

15.15-15.45 Mimmu Rankanen: Yksilöllisen luovan taideterapiaprosessin teoreettisen jäsentämisen mahdollisuudet
15.45-16.15 Maarit Ylönen ja Marko Punkanen: Tanssi- ja liiketerapia psykoterapian erityissovelluksena
16.15-16.45 Maarit Ylönen ja Marko Punkanen: Tanssi- ja liiketerapian työpaja: kehotietoisuus ja
liikeimprovisaatio

Sessio 5 MaA 211 Työnohjauskeskustelut

15.15.-16.45 Aarno Laitila, Saara Hasan, Kaisa Kallio ja Risto Puutio: Metodisia ratkaisuja
työnohjausvuorovaikutuksen tutkimuksessa

Sessio 6 MaC 302

15.15-15.45 Marjut Forsell: Yksilölliset kehityspolut tietoisuustaitopohjaisessa kognitiivisessa terapiassa
15.45-16.15 Mirja Malmberg: Madonnakonstellaatio. Vanhemman sisaruksen kokemus äidin ja uuden
vauvan yhdessäolosta
16.15-16.45 Sirpa Ruuskanen: Viittomakielisen psykoterapian erityispiirteitä

16.45-17.00 Tauko
17.00-18.00 Sessiot 7-9

Sessio 7 MaA 103
17.00-17.30 Petteri Paasio: Näyttöperustaisen käytännön teoreettinen ja käytännöllinen ongelma. Tapausesimerkki eräästä ongelmanratkaisusta: Helsingin perheneuvolan vaikuttavuuden arviointi
17.30-18.00 Terhi Partanen ja Minna-Leena Pulkkinen: Narratiivis-konstruktiivinen psykoterapiaryhmä – pilottiryhmän kehittämishaaste

Sessio 8 MaA 211
17.00-18.00 Matti Keinänen: Rajatilapotilaan psykoanalyyttisessä psykoterapiassa esiintulevien muutosten avainhetket ja vaikutusmekanismit

Sessio 9 MaC 302
17.00-17.30 Vojna Tapola: Brief intervention for deliberate self harm
17.30-18.00 Hanna-Mari Heino ja Sanna-Riikka Nygrén:Vuorovaikutus itseään vahingoittavien potilaiden manualisoidussa terapiassa

Perjantai 12.2.2010

9.00-10.00 Sessiot 10-12
Sessio 10 MaA 103 Tavoitenäkökulma kognitiivisessa psykoterapiassa
09.00-09.30 Juhani Tiuraniemi: Motivationaaliset tavoitteet ja muutosprosessi psykoterapiassa
09.30-10.00 Risto Valjakka: Motivationaaliset tavoitteet aikuisiän kiinnittymistyypeissä ja merkitysorganisaatioissa

Sessio 11 MaA 211
09.00-09.30 Pekka Borchers: Tutkimushaastattelut ja lähikehityksen vyöhyke
09.30-10.00 Katja Kurri: Allianssi moraalisena neuvotteluna: ongelmanmäärittelyn ja tavoitteen muodostuminen ensimmäisessä pariterapiakeskustelussa

Sessio 12 MaC 302
09.00-10.00 Göran Högberg: Active multimodal psychotherapy in children and adolescents with suicidality: description, evaluation and their clinical profile. A presentation with workshop elements. (esitys englanniksi)

10.00-10.30 Kahvitauko
10.30-12.00 Sessiot 13-15

Sessio 13 MaA 103 Potilaan psykologisten ominaisuuksien, yhteistyösuhteen ja rinnakkaishoitojen vaikutus hoidettavuuteen lyhyessä ja pitkässä terapiassa

10.30-11.00 Olavi Lindfors: Vuorovaikutussuhteiden laatu ja minäkuva lyhyen ja pitkän psykoterapian vaikuttavuuden ennustajina kolmen vuoden seurannan aikana

11.00-11.30 Maarit Laaksonen: Potilaan ja terapeutin välisen yhteistyösuhteen vaikutus psykoterapian
soveltuvuusennusteeseen
11.30-12.00 Tommi Härkänen: Lääkehoidon vaikutuksen huomioiminen verrattaessa eri psykoterapioiden vaikutusta masennusoireisiin Helsingin psykoterapiatutkimuksessa

Sessio 14 MaA 211Yhteistoiminnallisuus, emootio ja tulkinta

10.30-11.00 Mikko Kahri: Intonaatiokuvioiden yhteistoiminnallinen tuottaminen varhaisessa vuorovaikutuksessa
11.00-11.30 Liisa Voutilainen: Empatia ja kognitiivinen työskentely terapeutin responsseissa kognitiivisessa terapiassa
11.30-12.00 Anssi Peräkylä: Näkökulman muutokset tulkinnan vastaanottamisen jälkeen
psykoanalyysissä

Sessio 15 MaC 302 Monitoimijaisten keskustelujen dialogiset metodit

10.30-11.00 Jaakko Seikkula: Dialogical Investigations in
Happening of Change (DIHC) – uusi menetelmä
monitoimijaisten dialogien ymmärtämiseen
11.00-11.30 Eveliina Räsänen: Dialogisia näkökulmia parisuhdeväkivallan hoidossa: hyväksymisen ja haastamisen kohdatessa
11.30-12.00 Saara Tuoresmäki ja Anu Huikuri: Masennuksen pariterapiassa tapahtuva muutos
dialogisena prosessina

12.00-13.00 Lounastauko
13.00-13.45 Paul Knekt: Helsingin psykoterapiatutkimuksen tulokset ja niiden anti
näyttöön perustuvalle terapiatutkimukselle (MaA 103)
13.45-14.30 Paneelikeskustelu
14.30-15.00 Seminaarin päätös, Jaakko Seikkula

Psykoterapiatutkimuksen päivien osallistumismaksu on 190 €, sisältäen ohjelman ja tervetulokahvin. Osallistumismaksu laskutetaan annettujen tietojen mukaan tilaisuuden jälkeen. Ilmoittautumiset viimeistään 27.1.2010 mennessä osoitteella: psykoterapiaklinikka@jyu.fi tai puh. 050 561 4558. Ilmoittautuminen on sitova ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme antamaan tarkat laskutustiedot.

Lue lisää:

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016