Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kuntoutusosaamista työterveyshuoltoon -koulutus

04.05.2011 - 06.05.2011 | Kuntoutussäätiö, Pakarituvantie 4, 00410 Helsinki


Työterveyshuollolla ja kuntoutuksella on keskeinen rooli työssä jatkamisen ja työhön paluun tukemisessa. Tulevaisuudessa työterveyshuollossa korostuu yhä enemmän työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistäminen ja yhteistyö työpaikkojen, terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen ja ammatillisen kuntoutuksen toimijoiden kanssa. Vuoden 2011 alusta terveyshuollon korkeamman sairausvakuutuskorvauksen saaminen edellyttää työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukeen perustuvaa työterveyshuoltoa.

Kehittämishankkeissa on luotu malleja, joiden avulla tuetaan esimiesten valmiuksia tunnistaa ja ottaa puheeksi työkykyongelmia ja lisäämään työpaikkojen työterveysyhteistyötä. Esittelemme tässä koulutuksessa malleja ja keinoja, joiden avulla työpaikoilla pystytään nykyistä paremmin hyödyntämään työterveyshuollon mahdollisuuksia työkyvyn hallinnassa, varhaisen tuen toteuttamisessa ja työkyvyttömyyden ehkäisemisessä. Työterveyshuolto on myös keskeisessä roolissa niissä tilanteissa, joissa työntekijä tarvitsee ohjausta ammatilliseen kuntoutukseen. Kuntoutusjärjestelmämme on monimutkainen ja osin vaikeaselkoinenkin. Esittelemme tässä koulutuksessa tarjolla olevia kuntoutuspalveluja, joiden avulla tuetaan työssä jatkamista ja työhön paluuta.

Vetäjä: koulutuspäällikkö, YTL Matti Tuusa, Kuntoutussäätiö
Kohderyhmä: Työterveyshuollon henkilöstö, työpaikkojen henkilöstöhallinto; kuntoutusalalla, terveydenhuollossa ja sosiaalivakuutuksessa työskentelevät eri ammattiryhmät sekä alan tutkimus- ja kehittämishankkeissa työskentelevät asiantuntijat.

Ohjelma
Keskiviikko 4.5.2011

9.00 Ilmoittautuminen ja aamupala
9.30 Koulutuksen avaus ja esittäytyminen
Teema: Varhaisen reagoinnin ja tuen avulla työkykyongelmat hallintaan
9.45 Tavoitteena työurien pidentäminen ja työssä jaksamisen parantaminen – millaisia ratkaisumalleja käytännössä? Matti Tuusa
10.30 Varhainen reagointi ja tuki sekä työkyvyn hallinta osana työpaikan yhteistoimintaa – Työkyvyn tuki -toimintamallin avulla uusia työkykyongelmien hallinnan välineitä pk-työpaikoille, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö
12.00 Lounas
13.00 Mitä on työlähtöinen työterveyshuolto? – toimintamalleja hyviä käytäntöjä, osaamiskeskusjohtaja LT, Jorma Mäkitalo, Työterveyslaitos
14.00 Kahvi
14.30 Kelan KYKY -hankkeen avulla uusia käytäntöjä työhönpaluun tueksi, kehittämispäällikkö Erkki Aaltonen, Kela
15.30 Tukea työhön paluulle yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan avulla – Työhön paluu-hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja, projektipäällikkö Raija Tiainen, Kuntoutussäätiö
Loppukeskustelu
16.15 Päivän päätös

Torstai 5.5.2011

8.45 Aamukahvi luentosalissa

Teema: Työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteistyön kehittäminen

9.00 Miten kehittää työeläkekuntoutuksen, työpaikan ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä? ylilääkäri Jukka Kivekäs, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
10.00 Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen avulla uusia toimintamalleja työssä olevien kuntoutukseen, suunnittelija Leena Penttinen, Kela
10.45 Tauko
11.00 Palveluohjauksen avulla tehokkaampaa yhteistyötä eri toimijoiden välille ja tukea työssä jatkamiselle – kokemuksia Kuntien eläkevakuutuksen ja Kuntoutussäätiön toteuttamasta PoKa-kehittämishankkeesta, kuntoutustutkija Aune Vänskä, Verve, Joensuu
12.00 Lounas
13.00 Palveluohjauksellisen työotteen mahdollisuudet työterveyshuollossa kuntoutuksen suunnittelija ja ohjaaja, fysioterapeutti Pauliina Koskinen, Lääkäriasema Pulssi Oy, Turku
14.00 Kahvi
14.20 Työterveyshuolto ja kuntoutuksen viidakko
kuntoutusylilääkäri Kaarina Huuskonen, Avire-Kuntoutus Oy
15.15 Koulutuksen päätös

Osallistumismaksu on 400 euroa (hintaan ei lisätä arvonlisäveroa) sisältää kurssimateriaalin ja ruokailut.

Ilmoittautumiset Kuntoutussäätiön verkkosivujen kautta 21.4. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään vahvistuskirje sähköpostilla ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016