Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kuntoutumista tukevan työotteen rakennusaineet

13.11.2013 - 15.11.2013 | Helsinki, Kuntoutussäätiö


Kuntoutussäätiön koulutus antaa uusia näkökulmia, valmiuksia ja työkaluja oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen. Koulutuksessa keskitytään etenkin hyvän vuorovaikutussuhteen rakentamiseen, ohjaus- ja valmennustyöhön sekä vertaistuen hyödyntämiseen. Tavoitteena on syventää asiakastyön taitoja, lisätä työn mielekkyyttä ja työssä jaksamista.

Kuntoutumista tukevan työotteen avulla tuetaan ihmistä kehittymään oman elämänsä subjektiksi, joka pystyy suunnittelemaan elämäänsä ja sen hallintaa tilanteissa, joissa monenlaiset riskit horjuttavat elämän tasapainoa tai kun elämänhallinta on jo suistunut raiteiltaan.

Elämän siirtymävaiheet, solmukohdat ja pitkät kuntoutusprosessit ovat tilanteita, joissa tarvitaan erilaisia palveluita ja hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Työntekijän vuorovaikutustaidot ja innostava ja kannustava työote vaikuttavat ratkaisevalla tavalla asiakkaan kuntoutumiseen ja muutokseen sitoutumiseen.

Kuntoutussäätiön koulutus antaa uusia näkökulmia, valmiuksia ja työkaluja oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen. Koulutuksessa keskitytään etenkin hyvän vuorovaikutussuhteen rakentamiseen, ohjaus- ja valmennustyöhön sekä vertaistuen hyödyntämiseen. Tavoitteena on syventää asiakastyön taitoja, lisätä työn mielekkyyttä ja työssä jaksamista.

Kurssin toteutustapoina ovat luennot, kokemusten vaihto ja toinen toisilta oppiminen sekä toiminnalliset harjoitukset.

Kohderyhmä: sosiaali- ja terveydenhuollossa, TE-hallinnossa, sosiaalivakuutuksessa, opetusalalla, kuntoutuksen erityispalveluissa, järjestöissä ja muussa asiakkaiden ohjaustyössä tai palvelujen kehittämistyössä työskentelevät

Vetäjä: koulutuspäällikkö, YTL Matti Tuusa, Kuntoutussäätiö

Hinta: 380€, sis. kurssimateriaalin ja ruokailun

Aika: ke–to 13.–14.11. klo 09.00-16.00
Paikka: Kuntoutussäätiö, Pakarituvantie 4, Helsinki
Hinta: 380€, sis. kurssimateriaalin ja ruokailun

Lue lisää:

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016