Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kotoutuminen ja kolmas sektori 2015

18.04.2015 - 19.04.2015 | Tapahtumakeskus Koskenranta, Katariina Saksilaisen katu 9, Helsinki


Ma 18.5.2015 klo 9-16

OHJELMA:
Klo 9.00-9.30 Aamiainen
Klo 9.30-9.50 Seminaarin avaus Nasima Razmyar
Klo 9.50-10.30 Pakolaisten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet Thomas Bergman, Legal Officer, UNHCR:n Pohjois-Euroopan alue-edustusto
Klo 10.40-12.00 Osallisuus ja yhteisöllisyys ruohonjuuritasolla, case Sonkajärvi ja Vapaaehtoiset pakolaistyössä -hanke SPR:n vapaaehtoiset Farida Qasemi ja Leila Honkala, projektikoordinaattori Milla Mäkilä
Klo 12.00-13.00 Lounas (omakustanteinen)
Klo 13.00-14.30 Työpajat (valitaan yksi ilmoittautumisen yhteydessä)

Työpaja 1. Työkaluja vaikuttamiseen Melis Ar? Gürhanl?, projektikoordinaattori, iCount/Moniheli ry
Moniheli ry:n iCount-hankkeen tavoitteena on parantaa maahan muuttaneiden, viranomaisten ja poliittisten puolueiden välistä vuoropuhelua, lisätä tietoa Suomen poliittisesta järjestelmästä ja vahvistaa maahan muuttaneiden osallistumista yhteiskunnallisiin asioihin osana kotoutumisprosessia. iCount-hankkeen vetämässä työpajassa keskitytään erilaisiin vaikuttamisen menetelmiin. Tule kuulemaan, minkälaisia tapoja iCount- hankkeessa on luotu innostamaan eri taustaisia ihmisiä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja minkälaiset kokemukset ja uskomukset mahdollisesti estävät ihmisiä tulemasta aktiivisiksi vaikuttajiksi omassa elämässään. Mikä on paras tapa saada oma ääni suomalaisessa yhteiskunnassa kuuluviin ja miten voit tukea ja innostaa muita vaikuttamistyön pariin?

Työpaja 2. Nuoret osana yhteisöä Juha Mallat, projektipäällikkö, R3 Action/R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry
R3 on monikulttuurinen nuorisojärjestö, joka pyrkii edistämään 16-29 -vuotiaiden maahan muuttaneiden nuorten asemaa ja osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. R3:n työpajan teemana ovat nuorten kokemukset yhteisöllisyydestä ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan kaupunkialueella. Kuinka hyvin maahan muuttaneet nuoret tuntevat olevansa osa kotikaupunkinsa ja kaupunginosansa yhteisöjä? Millaisena he kokevat vaikutusmahdollisuutensa omalla alueellaan? Millaisia ovat järjestöjen, kaupungin ja muiden toimijoiden roolit yhteisöllisyyden rakentajina? Työpajassa pohditaan nuorten ja asiantuntijoiden käytännön kokemuksia siitä, millaiset ratkaisut ja toimintatavat tukevat nuoria parhaiten toimimaan rakentavalla tavalla osana yhteisöään.

Työpaja 3. Yhteisöllisyys vapaaehtoisjohtamisessa Lari Karreinen, ratkaisukeskeinen valmentaja, kouluttaja Karreinen.org
Karreinen.org tarjoaa ratkaisukeskeisiä valmennuksia ja työpajoja osallistavasta johtamisesta. Sen avulla voidaan rakentaa innostuneita ja sitoutuneita yhteisöjä, joissa erilaiset kyvyt on otettu käyttöön koko yhteisöä hyödyttävällä tavalla. Millä tavoilla olemme onnistuneet saamaan uudet tulijat paikallisyhteisöjen tasavertaisiksi jäseniksi? Miten voimme työntekijöinä tukea yhteisöllisen ja osallistavan toimintaympäristön ja -tavan leviämistä vapaaehtoisryhmissä? Työpaja tarjoaa inspiraatiota ja välineitä johtaa vapaaehtoisia siten, että he rohkaistuvat katsomaan omaa toimintaansa uusin, yhteisöllisemmin silmin. Tule jakamaan parhaat kokemuksesi ja oppimaan muilta.

Klo 14.30-15.00 Työpajojen purku
Klo 15.00-15.30 Päivän kommenttipuheenvuoro Kristina Stenman, maahanmuuttojohtaja/ TEM ja Annika Forsander, kehittämispäällikkö/ Kotouttamisen osaamiskeskus, TEM
Klo 15.30-16.00 Seminaarin päätös ja iltapäiväkahvi

Lisätietoja: Emilia Fagerlund p. 020 701 2158, emilia.fagerlund[at]redcross.fi
Seminaariin kulku: Helsingin keskustan suunnasta tapahtumakeskus Koskenrantaan kulkevat linjat 57, 68, 71, 71V, 74, 74N, 506. Pysäkin nimi on Vanhakaupunki ja se sijaitsee n. 100m Koskenrannasta.

Ilmoittautumiset seminaariin toivotaan ke 6.5 mennessä:

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016