Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kognitiivisen käyttäytymisterapian ylemmän erityistason psykoterapiakoulutus

01.10.2010 - 02.10.2010 | Tampere


JÄRJESTÄJÄT

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus TYT ja Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistys (SKY) ry.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on tarkoitettu psykiatreille, psykologeille, psykiatrisille sairaanhoitajille, sosiaalityöntekijöille ja muille soveltuvan koulutuksen suorittaneille. Koulutukseen hyväksyttäviltä edellytetään
soveltuvuutta psykoterapiatyöhön ja vähintään kahta vuotta hoito-/ mielenterveystyössä tai vastaavissa tehtävissä saatua työkokemusta. Koulutuksen valintakriteerit noudattavat Terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksen TEO:n (nykyisen Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontaviraston Valviran) julkaisemia psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöön oikeuttavan koulutuksen hyväksymisperusteita (16.12.2005). Perusteisiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.valvira.fi

Koulutus perustuu psykoterapian (kognitiivinen käyttäytymisterapia) periaatteisiin, menetelmiin ja käytäntöön sellaisena kuin ne on esitetty SKY ry:n julkaisemassa terapiaesitteessä “Käyttäytymisanalyysi ja kognitiivinen käyttäytymisterapia”.

PÄTEVÖITYMINEN

Koulutus on suunniteltu siten, että se täyttää Valviran vaatimukset nimikesuojatun psykoterapeutin pätevyyden (erityistaso) saamiseksi.

TOTEUTUS

Koulutus kestää neljä vuotta. Teoria- ja menetelmäopetusta on vähintään 450 tuntia, työnohjausta vähintään 200 tuntia ja
koulutusterapiaa vähintään 100 tuntia. Teoriaosuudet alkavat yleensä lyhyellä tentillä. Luettava kirjallisuus on enimmäkseen englanninkielistä. Myös osa opetuksesta on englanninkielistä.

KOULUTTAJAT

Koulutuksen johtajuuden jakavat psykologian professori Martti T.Tuomisto (med. dr., TEO:n hyväksymä nimikesuojattu vaativan
erityistason psykoterapeutti) ja psykologi Lauri Parkkinen (FM, TEO:n hyväksymä nimikesuojattu vaativan erityistason psykoterapeutti), joka toimii myös pääkouluttajana. Koulutukseen
sisältyy myös kansainvälisten huipputerapeuttien pitämiä seminaareja.

AIKA

Koulutus alkaa lokakuussa 2010 ja päättyy vuoden 2014 lopussa.

HAKUAIKA

Hakemusten tulee olla perillä TYTissä viimeistään 31.8.2010

HAKEMINEN

Koulutukseen haetaan TYTin hakulomakkeella ja sen liitteellä.Lisäksi liitteinä tulee lähettää kopiot niistä asiakirjoista, joihin hakijahaluaa vedota sekä oma vapaamuotoinen kertomus ja perustelut
siitä, miksi haluaa koulutukseen ja miksi on sopiva siihen. Lisäksipyydetään kahden eri henkilön, esimerkiksi työnantajan, työnohjaajan tai vastaavan, suositukset sopivuudestapsykoterapeutiksi ja soveltuvuudesta haettuun koulutukseen.
Hakulomakkeet liitteineen postitetaan osoitteella TYT, Erja-LeenaJärvenpää, 33014 Tampereen yliopisto.

VALINTAHAASTATTELUT JA PÄÄSYKOE

Valintahaastattelut, joiden yhteydessä on myös pääsykoe,järjestetään syyskuussa 2010. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

VALINTA

Opiskelijat valitaan seuraavin perustein: Kliinistä psykologiaa sisältävästä koulutuksesta voi saada 30 pistettä, kliinistä psykologiaa sisältävästä työkokemuksesta 20 pistettä, haastattelusta 40 pistettäja pääsykokeesta 10 pistettä.

KUSTANNUKSET

Koulutuksen hinta on 2350 euroa lukukautta kohti (kokonaishinta on18 800 euroa). Hintaan sisältyy tässä esitteessä mainittu koulutus (myös työnohjaus ja koulutusterapia) kurssikirjallisuutta lukuun
ottamatta. Sen opiskelijat kustantavat itse. Myös opetuksen yhteydessä jaettava opetusmateriaali kuuluu koulutuksen hintaan. TYT pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli osallistujamäärissä
tai rahoituksessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Tällä hetkellä 02/2010 koulutus on AlvL:n 39-40 §:n mukainen veroton koulutuspalvelu. Mikäli säädöksissä tai niiden tulkinnassa tapahtuu
muutoksia koulutuksen toteutusaikana, hintaan lisätään arvonlisävero.

EETTINEN TOIMIKUNTA

TYTin järjestämillä psykoterapiakoulutuksilla on eettinen toimikunta. Esitepyynnöt ja hakulomakkeet
www.uta.fi/tyt/, Koulutustarjonta tai
projektisihteeri Marjo Silvala
Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus TYT
050 570 0940, marjo.silvala(at)uta.fi

TIEDUSTELUT

Suunnittelija Erja-Leena Järvenpää
Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus TYT
33014 Tampereen yliopisto
050 320 9663, erja-leena.jarvenpaa(at)uta.fi
Koulutuksen johtaja, professori Martti T. Tuomisto
040 548 3200, martti.tuomisto(at)uta.fi

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016