Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Hyvinvointipalvelut murroksessa – lamanko takia?

10.05.2010 - 11.05.2010 | Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), Helsinki, Sali 104


Talouden taantuma koskettaa jollakin tavoin miltei koko väestöä. Sen vaikutukset kohdistuvat kuitenkin eri tavoin eri väestöryhmille. Yhteiskunnan huono-osaisille julkiset palvelut ovat useimmiten tärkeämpiä kuin esimerkiksi työssä käyvälle väestölle, joka kuuluuu työterveyshuollon piiriin. 1990-luvun laman aikaan julkiset palvelut nähtiin miltei itsestään selvyytenä, 2000-luvulla tilanne on toinen. Keskustelua palveluiden tuottajista käydään jatkuvasti, lainsäädännöllä on mahdollistettu palvelusetelien käyttö ja kokonaisia julkisen terveydenhuolloin terveyskeskuksia on siirretty yksityisten lääkäriyritysten hoidettavaksi.

Palvelutuotannon yksityistämiselle voi olla yllättäviä ja epätasa-arvoistavia vaikutuksia. Seminaarissa keskustellaan siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat muuttuneet 90-luvulta lähtien? Mitä markkinoistumisesta seuraa? Mitä vaikutuksia sillä on nykyisestä lamasta selviytymiseen? Entä miten kansalaiset suhtautuvat palveluiden yksityistämiseen?

OHJELMA

12.00 Avaus
Puheenjohtaja Susan Kuivalainen, Sosiaalipoliittinen yhdistys ry

12.15 Choice and Voice? Sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinoistaminen
Professori emerita Briitta Koskiaho

13.00 Lasten päivähoito: oikeuksia, vaihtoehtoja ja ristiriitoja
YTT Katja Repo, Tampereen yliopisto

13.30 Kommenttipuheenvuoro
Keskustelu

Kahvitauko

14.30 Hyvinvointipalvelujen muutos ja kansalaisten mielipiteet
VTT Johanna Kallio, Svenska social- och kommunalhögskolan (Helsingin yliopisto)

15.00 Terveyspalvelujen ulkoistaminen ja kilpailun toimivuus
Terveysturvan tutkimuksen päällikkö, Hennamari Mikkola, Kela

15.30 Kommenttipuheenvuoro
Keskustelu

Seminaari on jatkoa viime keväänä järjestetylle seminaarille: Miten ehkäistä laman hyvinvointia rapauttavat vaikutukset? – Mitä opittiin 1990-luvun lamasta.

Järjestäjät: Sosiaalipoliittinen yhdistys ry & Sosiaalilääketieteen yhdistys ry
Ilmoittautuminen: Sosiaalipolittisen yhdistyksen sihteerille
paula.saikkonen(at)helsinki.fi viimeistään 4.5.

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016