Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Haastavan asiakkaan kohtaaminen ja motivointi

14.10.2010 - 16.10.2010 | Kuntoutussäätiö, Pakarituvantie 4, Helsinki


Asiakkaan ja kuntouttajan välinen vuorovaikutus on yksi tärkeimmistä kuntoutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Kuntouttajalta vaaditaankin ammattitaitoa erilaisten asiakkaiden kohtaamisessa ja motivoinnissa, toisinaan hyvinkin haastavissa tilanteissa.

Miten kohdata masentunut mielenterveyskuntoutuja? Entä päihderiippuvainen nuori? Tai miten rakentaa yhteisiä tavoitteita ”pakolla” palveluihin ohjatun ja toimenpiteitä vastustavan asiakkaan kanssa? Haasteellisia kohtaamisia voi olla monenlaisia.

Asiakastyötä tehdään oman persoonan avulla. Haastavat asiakastilanteet tulevat usein yllättäen, eivätkä tavanomaiset asiakaslähtöiset lähestymistavat ja toimintamallit tunnu niissä toimivan. Hyvän asiakaskontaktin ja -suhteen rakentaminen on taito, johon tarvittavia valmiuksia voi opiskella ja harjoitella. Yhteentörmäyksiä ja vastakkaisuuksien kärjistymistä voi usein välttää tai ainakin pehmentää, kun tietää, miten toimia.

Erilaisten haastavien tilanteiden parempi ennakointi, omien toimintatapojen tutkiminen ja valmentautuminen voi auttaa ammattilaista näissä kohtaamisissa. Haastaviin asiakastilanteisiin voi myös valmentautua oppimalla heiltä, jotka työnsä puolesta kohtaavat tällaisia tilanteita tavallista useammin tai jotka tutkivat haastavia asiakastyön asetelmia.

Vetäjä:
koulutuspäällikkö, YTL Matti Tuusa, Kuntoutussäätiö

Kohderyhmä:
Sosiaali- ja terveysalalla, kuntoutusalalla, työ- ja elinkeinotoimistoissa, opetusalalla ja muissa asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt, jotka tarvitsevat valmennusta asiakastyössä tarvittavien vuorovaikutustaitojen hiomiseen ja asiakkaiden elämään liittyvien muutosprosessien tukemiseen.

Osallistumismaksu:
370 euroa (alv +0%) sisältää koulutusmateriaalin ja ruokailut. Osallistumismaksu laskutetaan kurssin jälkeen. Mikäli koulutukseen ilmoittautunut jää saapumatta, veloitetaan koko osallistumismaksu. Mikäli koulutus joudutaan peruuttamaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi, Kuntoutussäätiö ei korvaa koulutuksesta aiheutuneita matka- ym. kustannuksia. Yhteen päivään osallistuminen on mahdollista; yksittäinen osallistuja 200 euroa.

Ilmoittautumiset 8.10.2010 mennessä.

Lisätietoja:
koulutussihteeri Pirjo Kuoppala
p. 040 8230 058 tai
etunimi.sukunimi(at)kuntoutussaatio.fi

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016