Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

GAS – (Goal Attainment Scaling) koulutus

04.08.2014 - 05.08.2014 | Lahden ammattikorkeakoulu


Sisältö: GAS ja ICF viitekehyksinä asiakkaan tai kuntoutujan toimintakyvyn kuvauksessa, kuntoutuksen tavoitteiden laadinnassa ja seurannassa.

GAS (Goal Attainment Scaling) -menetelmä on asiakkaan hoidon tai kuntoutuksen tavoitteiden laatimisen ja arvioinnin apuväline. GAS:in avulla kuvataan selkeitä, tunnistettavia ja merkityksellisiä muutoksia kuntoutujan elämässä. Kela ottaa menetelmän asteittain käyttöön kustantamassaan kuntoutuksessa ja sen on tarkoitus luoda yhtenäinen järjestelmä Kela:n järjestämän kuntoutuksen tavoitteiden asettamiselle.

ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) on toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. ICF:n tavoitteena on muun muassa luoda yhteinen kieli kuvaamaan toiminnallista terveydentilaa ja parantaa toimijoiden välistä viestintää. Koulutuksessa tutustutaan ICF:n perusteisiin ja terminologiaan.

Motivoivan haastattelun käyttö kuntoutuksen tavoitteiden laadinnassa.

Ohjelma: Koulutus toteutetaan kolmena lähiopetuspäivänä sekä itsenäisenä työskentelynä. Koulutus sisältää etukäteistehtävän, joka lähetetään koulutukseen hyväksytyille kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua, sekä 2 välitehtävää jotka voi tehdä omaan työhön liittyvinä.

Koulutuspäivät 3.9., 14.10. ja 4.12.2014 klo. 9.00 – 16.00.

Tavoite: Koulutuksen käytyään osallistuja osaa
• käyttää ICF:n terminologiaa toimintakyvyn kuvauksessa
• laatia GAS- menetelmän mukaiset tavoitteet, tarkistaa tavoitteet kuntoutusprosessin aikana ja arvioida niiden saavuttamista
• motivoivaa haastattelua käyttäen tunnistaa, mitkä tavoitteet ovat realistisia ja merkityksellisiä kyseiselle kuntoutujalle

Kohderyhmä:
Fysioterapian täydennyskoulutus.
Kuntoutusohjaajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, lääkärit, sosiaalityöntelijät, puheterapeutit, sairaanhoitajat sekä muut ammattiryhmät, jotka työskentelevät kuntoutuksen parissa.

Kouluttajat: Lahden ammattikorkeakoulun, sosiaali- ja terveysalan fysioterapian ja hoitotyön asiantuntijalehtorit. Kouluttajat ovat KELA:n kouluttamia GAS-kouluttajia.
Opiskelumateriaali ja -välineet: Jaetaan ennakkoon sähköisessä muodossa ja lähiopetuspäivien yhteydessä.

Hinta: 415,00 € Kurssihinta laskutetaan koulutuksen alussa.
Laajuus: 3 op, 21 tuntia lähiopetusta sekä oppimistehtävät
Koulutustyyppi: Täydennyskoulutus

Ilmoittautuminen
19.5.2014 – 4.8.2014

Ilmoittautuminen koulutukseen 4.8.2014 mennessä sivun ylälaidassa olevan ”Lisää ostoskoriin” -linkin kautta.

Osallistujille lähetetään vahvistus sähköpostitse koulutukseen hyväksymisestä ilmoittautumisajan päätyttyä. Muista laittaa sähköpostiosoitteesi ilmoittautumislomakkeeseen.

Ilmoittautuminen on aina sitova.
Ryhmäkoko 24
Ruokailu: Sosiaali- ja terveysalan yksikössä on opiskelijaruokala, jossa täydennyskoulutukseen osallistuvat voivat ruokailla omakustannushintaan.

Majoitus: Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukuluistaan.

Lisätiedot

Pirjo Knuuttila, lehtori, fysioterapia
puh. 044 708 0596

Heidi Savolainen, lehtori, terveydenhoitotyö
puh. 044 708 0322

sähköposti: etunimi.sukunimi@lamk.fi

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016