Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Brukarmedverkan och välfärdsteknologi

06.10.2011 - 07.10.2011 | Finlands ambassad i Stockholm


Konferens om brukarmedverkan och välfärdsteknologi

Torsdag 6 oktober 2011 på Finlands ambassad i Stockholm, Gärdesgatan 11

Program

09.15–10.00 Registrering
Kaffe med tilltugg serveras

10.00–10.20 Konferensen öppnas
Välkomstord, minister Juha Markkanen, Chargé d`Affaires, Finlands ambassad
Välfärd baserad på social- och hälsovårdstjänster på lika grunder, öppningstal
av Eija Koivuranta, direktör, Avdelningen för social- och hälsovårdstjänser,
Social- och hälsovårdsministeriet, Finland

Etik, brukarrättigheter och brukarmedverkan
Nya välfärdsteknologiska lösningar öppnar nya möjligheter men skapar även nya dilemman. Teknologi som gör det möjligt att spåra och övervaka reser etiska frågeställningar. Övervakningsmöjligheter kräver öppenhet, etiska överväganden och debatt. Hur kan etiska problemställningar hanteras generellt och i relation till enskilda lösningar? Hur tillförsäkras brukarna reellt inflytande och valmöjligheter när nya lösningar tas i bruk? Ett filosofiskt perspektiv, ett forskarperspektiv, ett brukarperspektiv och ett exempel från praxis.

10.20–10.45 Etik
(Detta föredrag äger rum på engelska)
Päivi Topo, generalsekreterare för ETENE, Riksomfattande etiska delegationen inom
social- och hälsovården, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland

10.45-11.15 Etik, brukarrättigheter och brukarmedverkan
(Detta föredrag äger rum på engelska)
Merja Sallinen, Senior Lecturer, Program coordinator, Faculty of social
and health care, Satakunta University of Applied Sciences, Finland

11.15–11.30 Paus

11.30–12.00 Hur har Danmark löst dilemmat genom ny lagstiftning?
Nils Peter Nissen, direktör, Alzheimerföreningen, Danmark

12.00–12.30 Hur kan ny teknologi lösa brukarnas problem och
implementeras i ett offentligt system?
Birthe Dinesen, Associate Professor, PhD, Master in Administration,
Department of Health Science and Technology, Aalborg Universitet, Danmark

12.30–13.30 Lunch

Välkomnande händer, flera händer, tillräckligt med händer? Innovation inom omsorgen
Nya lösningar på framtidens utmaningar? Hur kan praxisfältet bli mer innovativt i samband med utveckling av nya lösningar och tjänster? Hur utvecklar vi relevanta, flexibla och brukarvänliga teknologier och tjänster? Vad önskar brukarna?

13.30–14.00 Innovation och omsorg. Hur tänka nytt vid planläggning
av morgondagens lösningar?
Kåre Hagen, statsvetare, Handelshøyskolen BI, Norge

14.00–14.30 Välfärdsteknologi med ett mänskligt ansikte – vad bör göras?
Maj Vingum Jensen, seniorkonsulent, Samfundsanalyse, Ældre Sagen, Danmark

14.30–15.00 Kaffepaus

Vilken roll ska brukarna ha vid utvecklingen av framtidens tjänster och välfärdsteknologi?
Hur får brukarna inflytande på valet av välfärdsteknologiska lösningar? Hur kan välfärdsteknologi göra det möjligt för brukarna att själva hantera sin kroniska sjukdom och situation i övrigt?

15.00–15.30 Den nya brukarrollen
Michael Bergström, handläggare, Sveriges kommuner och landsting,
Avd för vård och omsorg

15.30–16.00 Paneldebatt

16.00–16.15 Sammanfattning och avslutande kommentar
Erland Winterberg, projektledare, Nordens Välfärdscenter

Deltagandet i konferensen är gratis men kräver anmälan. Antalet platser är begränsat. Vid överbokning prioriterar vi så att alla nordiska länder blir representerade.

Kontaktperson, Nordens Välfärdscenter:
Frågor om konferensen: Erland Winterberg, +46-702655652, erland.winterberg@nordicwelfare.org
Praktiska frågor: Charlotte Larsen, +45-96471602, charlotte.larsen@nordicwelfare.org

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016