Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Avoimien yliopistojen Kuntoutustieteen verkko-opinnot (25 op)

05.08.2014 - 06.08.2014 | Verkko-kurssi


Avoimet yliopistot tarjoavat Kuntoutustieteen verkko-opintoja syksyllä 2014

Lapin, Oulun ja Itä-Suomen yliopistot tarjoavat yhteistyönä Kuntoutustieteen verkko-opintoja syksyllä 2014. Kuntoutustieteestä järjestetään perusopinnot (laajuudeltaan 25 opintopistettä), joiden suorittaminen kestää yhden lukuvuoden.

Kuntoutustiede on moni- tai poikkitieteellinen oppiaine, jonka perusta on sosiaalitieteissä, käyttäytymistieteissä ja terveystieteissä.

Kuntoutustieteen oppiaineen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija
– kuntoutuksen monitieteiseen tiedeperustaan ja käsitejärjestelmiin
– kuntoutuksen toimintajärjestelmään ja kuntoutustyön menetelmiin ja toimintamalleihin
– kuntoutumiseen yksilön ja ympäristön suhteen muutoksena sekä tämän muutoksen yksilöllisiin ja yhteiskunnallisiin edellytyksiin
– kuntoutustieteen tutkimusalueeseen ja kuntoutuksen tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin.

Kuntoutustieteen opinnot järjestetään avoimina yliopisto-opintoina, joten opintoihin hakeutumiselle ei ole taustakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia. Avoimet yliopisto-opinnot ovat maksullisia ja opinto-oikeuden saa haettavaan opintokokonaisuuteen. Suoritetut opinnot on myöhemmin hyväksi luettavissa yliopistotutkintoihin.

Opinnot järjestetään kokonaisuudessaan verkko-opintoina, joten opintoihin voi osallistua vaikkapa omalta kotikoneelta. Verkko-opiskelua tukevat kokeneet tuutorit, jotka ohjaavat ja neuvovat opiskelijoita opintojaksojen aikana.

Haku opintoihin päättyy 5.9.2014.

Lisätietoja: Itä-Suomen yliopisto avoin yliopisto, maria.luojus@uef.fi
Lapin yliopisto avoin yliopisto, helena.aho@ulapland.fi
Oulun yliopisto avoin yliopisto sari.vahakangas@oulu.fi

Linkki opintoihin:

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016