Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Sosiaalisen toimintakyvyn arviointitilanne tutkimushaastattelussa

Artikkelissa tarkastellaan, miten sosiaalisen toimintakyvyn arviointikysymykset käytännössä toimivat tutkimushaastattelussa. Tutkimuskohteena on kaksi sosiaalisen toimintakyvyn arviointikysymystä, joita käytettiin kolmessa toimintakyvyn tutkimus- ja kehityshankkeessa vuosina 2007-2008. Hankkeiden osallistujat olivat pitkäaikaistyöttömiä ja ikääntyneitä ihmisiä. Haastatteluaineisto ( n=33) videoitiin ja analysoitiin etnometodologisen keskusteluanalyysin avulla. Tutkittavat arviointikysymykset perustuvat Terveys 2000-tutkimuksessa esitettyihin arkielämän vuorovaikutustilanteita arvioiviin kysymyksiin.

Tulosten mukaan sosiaalisen toimintakyvyn kysymykset tuottavat haastattelussa ymmärrysvaikeuksia sekä jännitteitä haastateltavan ja haastattelijan välille. Hankalissa tilanteissa haastattelijoilla on useita korjaavia vuorovaikutuskeinoja. Lisäksi analyysi osoittaa, että haastattelutilanteen vuorovaikutusta voidaan käyttää resurssina arvioitaessa haastateltavan sosiaalista toimintakykyä. Nämä havainnot tuovat uuden näkökulman arviointivälineiden kehittämiseen, sillä haastattelutilanteen vuorovaikutusta ei ole aiemmin huomioitu. Sosiaalisen toimintakyvyn kysymyksiä tulee edelleen kehittää, jotta ne tavoittaisivat luotettavasti arviointikohteensa. Lisäksi kysymysten yksiselitteisyyteen tulee kiinnittää huomiota.

Simonen M. Sosiaalisen toimintakyvyn arviointitilanne tutkimushaastattelussa. Gerontologia 2010(24):2, 187-202.

Gerontologia-lehden sivulle »

Lehti on saatavissa Kuntoutusalan kirjastossa ja tietopalvelussa »


Sisältö päivitetty 26.05.2017