Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Sosiaalinen kuntoutus vahvistaa nuorten osallisuutta

– Uusi sosiaalihuoltolaki selkiyttää, vahvistaa ja vakiinnuttaa sosiaalisen kuntoutuksen käsitettä ja käytäntöjä.

– Kunnat tuottavat nykyisin sosiaalisen kuntoutuksen palveluja varsin epäyhtenäisesti ja usein hankerahoituksella. Asiakkaiden palvelutarpeisiin ei pystytä vastaamaan riittävän hyvin. Moniammatillinen ja sektorirajat ylittävä yhteistyö on lisääntynyt, mutta palvelujärjestelmämme on hajanainen.

– Sosiaalisen kuntoutuksen käytännön toteutukselle on tunnusomaista verkostoitunut, moniammatillinen ja monialainen työskentelytapa. Se edellyttää dialogisuutta, yhteyksien rakentamista ja useiden näkökulmien yhteensovittamista yhteistyössä mm. terveydenhuollon, TE-hallinnon, Kelan, opetustoimen ja järjetöjen kanssa.

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä kunnissa on monia, kuten matalan kynnyksen integroidut palvelut, tuki ja valmennus arjessa selviytymiseen ja nuorten osallisuutta lisäävä vertaistuki. Sosiaalisten kuntoutuspalvelujen vakiinnuttaminen ja tehokkaammat toimet ovat tarpeen nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä.

Lähde

Mika Ala-Kauhaluoma 2015: Sosiaalinen kuntoutus nuorten osallisuuden vahvistajana. Moon-lehti.Tuettu työllistyminen ry. Lue koko artikkeli >>


Sisältö päivitetty 22.04.2015

Kommentoi artikkelia