Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Sopeutumisvalmennus on suomalaisen kuntoutuksen keksintö

Suomessa järjestettävän sopeutumisvalmennuksen kaltaista toimintaa ei samassa laajuudessa ja
muodossa löydy mistään muusta maasta, ja siksi sitä voidaankinpitää suomalaisen kuntoutuksen
oivalluksena.

Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta

Vuosien varrella on keskusteltu sopeutumisvalmennuksen tarpeesta, tavoitteista, sisällöistä ja hyödyistä.

– Yhtä mieltä ollaan siitä, että sopeutumisvalmennus on kuntoutusta, jolla on merkittävä vaikutus pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön ja hänen läheistensä elämänlatuun. Oleellista on myös se, että se on syntynyt järjestöissä ja tullut sitä kautta lakisääteiseksi kuntoutukseksi, Hely Streng sanoo.

Hely Strengin mukaan sopeutumisvalmennuksen tärkeitä elementtejä ovat osallistujien tarpeista lähtevä sisältö, ryhmä, vertaistuki, tieto ja yhdessä tekeminen.

Sopeutumisvalmennus käsitteenä on ollut julkisessa käytössä vuosikymmeniä. Se on herättänyt ristiriitaisiaajatuksia niin kuntoutujissa, työntekijöissä kuin toimintaa järjestävissä potilas- ja vammaisjärjestöissä. Sanaa sopeutumisvalmennus on myös arvosteltu siitä syntyvän passiivisen ja alisteisen mielikuvan vuoksi, mutta parempaakaan ei ole keksitty.

Kirja sopeutumisvalmennuksesta syksyllä

Tänä syksynä ilmestyy ensimmäinen sopeutumisvalmennusta eri näkökulmista käsittelevä ja määrittelevä kirja.

Hely Streng on työskennellyt kuluvan vuoden aikana Iholiitossa Sopeutumisvalmennuskirjan päätoimittajana. Tällä hetkellä hän toimii myös kehittämispäällikkönä Invalidiliiton Kuntoutus Oy:n Validia Kuntoutus Lahden yksikössä.

 Lähde

Krappe M: Sopeutumisvalmennus on suomalainen oivallus. Ihon aika 4/2014.


Sisältö päivitetty 02.10.2014

Kommentoi artikkelia